Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Laat vriendschap
helen
wat grenzen delen

Vijf en zeventig jaar vrijheid aan weerszijden van de grens

“Het huis dat verhuisde”

Huis Wylerberg ligt aan de rand van een heuvelend bosgebied aan de Rijksstraatweg te Beek – Ubbergen. Tot 1945 behoorde het aan Duitsland. Als enig gebied in de grensstreek is het aan Nederland afgestaan.

Het spel is onderverdeeld in 5 categorieën:

  • Vriend en vijand
  • Verzet
  • De kunsten
  • Het leven van alle dag
  • De oorlog voorbij ?

Zowel het Duits als het Nederlands perspectief komen in iedere categorie aan bod en in iedere categorie is er een item in relatie tot Huis Wylerberg.

Het spel kan op meerdere manieren ingezet worden.

Weinig tijd? In 1 lesuur maken jongeren kort kennis met het thema en denken er over na.

Meer tijd? Diepgang is mogelijk vanuit variaties en vervolg

Inzetbaar in les, project of transdiciplinair werken.

Het spel

Er zijn  vijfentwintig foto’s met informatie en opdrachten.

Categorieën

Vriend en Vijand      

 

Verzet    

                   

De kunsten           

              

Het leven van alledag   

De oorlog voorbij  ???  

   

Binnen deze categorieën is een ordening aangebracht:

Rood: korte activerende opdracht.
Geel: gedachte experiment (wat aanzet is tot gesprek in het groepje).
Groen: diepgang door link naar het heden op basis van een filosofische vraag.
Blauw: samen belissen. Hoe kan je voorkomen dat … nog eens gebeurd? Verdeel de rollen ‘leider, filosoof, volger, werkman, adviseur’’ en verplaats je in…..
Paars: toepassing. Hoe kunnen we op school iets veranderen, hoe krijgen we anderen in beweging, hoe voorkomen we dat … Ideeën omzetten in een praktisch plan.

  • Actie                                                                   FOTO  1  van iedere serie
  • Gedachte experiment                                         FOTO  2  van iedere serie
  • Diepgang                                                            FOTO  3  van iedere serie
  • Besluit                                                                FOTO  4  van iedere serie
  • Toepassing                                                         FOTO  5  van iedere serie

De opdrachten vind je op de subpagina's naast de foto's van iedere categorie.