Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Laat vriendschap
helen
wat grenzen delen

75 jaar vrijheid aan weerszijden van de grens                                                

Het huis dat verhuisde

Een spel voor jongeren van 12 t/m 18 jarigen, zie handleiding.

Huis Wylerberg ligt aan de rand van een bosrijk heuvellandschap aan de Rijksstraatweg in Beek–Ubbergen. Tot 1945 behoorde het gebied toe aan Duitsland. Als enig gebied in de grensstreek heeft Duitsland het blijvend aan Nederland moeten afstaan.

Het spel is onderverdeeld in vijf categorieën:

  • vriend en vijand
  • verzet
  • de kunsten
  • het leven van alle dag
  • de oorlog voorbij?

Zowel het Duits als het Nederlands perspectief komen in iedere categorie aan bod. In iedere categorie is er een item in relatie tot  Huis Wylerberg.

Het spel kan op meer manieren ingezet worden.

Weinig tijd? In één lesuur maken jongeren kort kennis met het thema en denken er over na.

Meer tijd? Diepgang is mogelijk vanuit variaties en vervolg.

Inzetbaar in les, project of interdiciplinair werken.

Het spel

Er zijn 25 foto’s met informatie en opdrachten.

Categorieën

vriend en vijand      

 

verzet    

                   

de kunsten           

              

het leven van alledag   

de oorlog voorbij  ? 

   

Binnen deze categorieën is een ordening aangebracht:

Rood: korte activerende opdracht.
Oranje: gedachte experiment (wat aanzet is tot gesprek in het groepje).
Groen: dilemma door link naar het heden op basis van een filosofische vraag.
Blauw: besluit nemen. Hoe kan je voorkomen dat … nog eens gebeurd? Verdeel de rollen ‘leider, filosoof, volger, werkman, adviseur’’ en verplaats je in…..
Paars: actualiteit. Hoe kunnen we op school iets veranderen, hoe krijgen we anderen in beweging, hoe voorkomen we dat … Ideeën omzetten in een praktisch plan.

  • actie                                                                   FOTO  1  van iedere serie
  • gedachte experiment                                         FOTO  2  van iedere serie
  • dilemma                                                             FOTO  3  van iedere serie
  • besluit                                                                FOTO  4  van iedere serie
  • actualiteit                                                           FOTO  5  van iedere serie

Informatie en opdrachten staan op aparte subpagina's, zodat eerst de foto alle aandacht krijgt en associaties kan oproepen, voordat de bijbehorende opdracht de aandacht richt. Natuurlijk kunnen de jongeren de opgeroepen associaties nader onderzoeken, alvorens, of nadat de opdracht is gedaan.

Lidwine Janssens