Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Laat vriendschap helen wat grenzen delen

Evaluatievragen

Vragen die we graag beantwoord zien om het spel daar te verbeteren waar nodig.
U kunt de vragenlijst kopieren en in een word document aan ons versturen.
Het adres vind u onderaan.

Naam van de School:                                                                              

Naam van de Docent:

In welke klas(sen) (vmbo – vwo) hebt u het spel getest?   

 

Tijdsbesteding: 

0 een les

0 een blokuur

0 meerdere lessen

Werkwijze van de jongeren

0 geheel zelfstandig

0 begeleid

Graag invullen voor welke opdrachtsoorten begeleiding nodig was.
0    1. Actie 
0    2. Gedachte experiment
0    3. verdieping
0    4. besluitvorming
0    5. toepassing                     

In hoeverre is het taalgebruik geschikt voor uw doelgroep?

Welke begrippen behoeven uitleg? 

Spreken de opdrachten in het algemeen aan?

Welke niet?     

Welke bijzonder goed

Was er een categorie favoriet?  Zo ja welke?       

Was er een opdrachtsoort favoriet? Zo ja welke?  

Welke opdracht (en) riep (en) veel op

Was de informatie toegankelijk?

Toereikend? 

Ontstond er behoefte aan meer informatie over een bepaald thema?

In hoeverre is het spel onvoorbereid te  spelen?

Hebt u nog suggesties ter verbetering?

Hartelijk dank voor uw medewerking.


Namens het ontwerp team
Lidwine Janssens
Wilt u uw antwoorden mailen naar: lj@ludiek-pedagogiek.eu