Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Laat vriendschap helen wat grenzen delen

Van VMBO tot en met VWO
Van onder - tot en met bovenbouw.

Het gaat ons niet om feiten, logica, redeneringen of wetenschap, maar om het beleven, ervaren, onderzoeken, experimenteren en toepassen in het eigen leven.
Vandaar opdrachten voor alle jongeren, die op zoek zijn naar eigen kleur, identiteit, doelen en idealen.

We vermoeden dat veel opdrachten door ieder zelfstandig in groepsverband gedaan kunnen worden. Natuurlijke leiders staan veelal vanzelf op in ieder subgroepje, u kunt ook zelf groepjes samenstellen om krachten te verdelen.

Afstemming op de eigen groep

Door zelf eerst door de opdrachten te gaan, kunt u een selectie aanbrengen en daarmee de moeilijkheidsgraad aanpassen aan uw doelgroep.

U kunt ervoor kiezen een deel van de opdrachten zelfstandig in subgroepjes te laten uitvoeren (bijvoorbeeld actie en gedachte experiment) en een ander deel te begeleiden.

Op het whiteboard komt dan te staan van welke categorie, welke kleur overgeslagen kan worden tijdens het zelfstandig werken in subgroepjes. Zie ordening naar soort opdracht.

Jongeren  werken de opdrachten uit en presenteren per groep ter afronding hun ontdekking, ervaring, mening, conclusie.  Na die ene les, het ene blokuur of na iedere vervolgles

Voorbereiding als docent:

Introduceer het spel en vraag de jongeren welke categorie ze willen onderzoeken.
Laat ze groepjes vormen en de tafels in vijf groepjes plaatsen. OF
Verdeel de jongeren in vijf groepen en heb zelf tevoren de groepstafels geordend.

Geef elk groepje een laptop/tablet/telefoon, twee A-viertjes, wat pennen en een stopwatch / timer.

Vraag de groepjes iedere foto centraal op het scherm te zetten en los van de andere foto's goed te bekijken. Pas nadat ze hun associaties en interpretaties van de foto hebben gegeven, gaan ze naar informatie en opdracht.

De grote van de groepjes hangt af van het aantal jongeren in de klas. Zes is het maximum per groepje. Maak ze ook niet kleiner dan 4. Bij bijvoorbeeld 16 jongeren kunt u er ook voor kiezen om één categorie weg te laten. Ieder groepje neemt plaats aan een tafel/groepsplek.

Het staat u vrij of u per categorie wil laten werken of met een gemixte set. Let bij het maken van een mix erop dat er van elke kleur een opdracht in zit. (een mix bestaat dan uit alle 5 de kleuren). Zet de door u gekozen mix op het wihiteboard, zodat de jongeren weten te navigeren naar de juiste foto’s, informatie en opdrachten.

Benodigdheden

Laptop/tablet/telefoon
Pennen, Papier A4, post its
Timer (via telefoons, indien dit niet gewenst is stopwatches / kookwekker/ of klok)
Eventueel 5 flaps: per categorie 1 flap.