Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt iedereen uit om nader kennis te maken met de vrouw die haar tot leven roept.

Lidwine Janssens

Als lerares levensbeschouwing en als onderwijzeres heb ik spel altijd hoog in het vaandel gehad.

Na een studie aan de theaterschool Amsterdam, werkte ik als consulente drama. Vanuit het materiaal dat ik ervoor ontwierp, ontstond een eerste boek: Het Rijk der verbeelding. 

Op twee docent theateropleidingen ontwikkelde ik structuren om drama als schoolvak te ontwikkelen en te verantwoorden: methodieken om het vak vorm te geven, didactiek om er les in te kunnen geven, leerlijnen om vorderingen van jongeren te kunnen traceren en studenten op te leiden in het begeleiden van kinderen en jongeren. Hieruit ontstonden: Spelen vanuit verbeelding en Spelen is de Kunst. Beide boeken kregen een digitale opvolger: www.spelenvanuitverbeelding.eu en www.spelenisdekunst.eu

Samen met collegae ontwikkelden we zes spelcomposities voor het basisonderwijs. Levensthema s kregen binnen een verhaal spelmogelijkheden om ervaringen en inzichten te verwerven. Jaren later instrueerde ik NNIK (Noord Nederlandse Interfaculteit der Kunsten) collegae deze werkwijze en ontwikkelden we spelcomposities voor interdisciplinaire kunsteducatie (2002). Regionale historische feiten inspireerden tot fictieve verhalen om kunsthistorische perioden (CKV II) door jongeren te laten onderzoeken. Op verzoek zijn deze nog steeds beschikbaar.

Tenslotte mondde alle prakijk en theorie uit in deze site Ludiek Pedagogiek ten dienste van ieders persoonlijk leven. Dit om begeleiders te ondersteunen die in de praktijk onderwijs en opvoeding samen willen laten gaan.  

Merleau Ponty wees in de vorige eeuw ons al op het wezenlijk samengaan van lichaam en geest. Spel overbrugt de scheiding lichaam en geest vanuit het vertoeven tussen beide.  

Veel van mijn eerdere publicaties kregen een plaats op de drie websites. Voor wie details wil, zie mijn curriculum vitae

De spelcomposities

Toepassingen van het levenswerk van Dorothy Heathcote, voor Basisonderwijs, Onderbouw en Bovenbouw V.O. zijn niet meer te vinden op mijn sites, maar kunnen altijd aangevraagd worden. Vanwege de grote keuze voor Basisonderwijs - onderbouw en bovenbouw V.O. en hun omvang zitten ze in mijn archief.

De zon gaat nooit op of onder, wij zeggen dat wel!

Je leest hier een door mij gekleurd tipje, dat ik van de sluier kon lichten. Ofwel mijn poging om een deel van het onbewuste (Jung) via spel in ons bewustzijn te brengen, ter verrijking en verruiming van ons leven. Natuurlijk kan het ook anders. Ik stelde de site samen om te inspireren en via collegae te komen tot nieuwe uitwerkingen en versterkingen. 

Oproep tot voortzetting van het onderzoek.

Wordt Kunst om de Levenskunst voldoende mogelijk via de door Ludiek Pedagogiek geboden sporen?
Zijn de leerlijnen tot Levenskunst zinvol in deze opbouw te verwerkelijken?
Hoe wordt het ludieke een volwaardig compagnon van het beredeneerde, technische, ambachtelijke, wetenschappelijke?
Hoe zijn er heldere relaties te leggen tussen maatschappelijke vakinhoud en persoonlijke levensvragen?
Hoe komen hiaten, misverstanden, nog onvoldoende begrip van Ludiek Pedagogiek aan het licht?
Is Ludiek Pedagogiek wetenschappelijk te onderbouwen?

Kristalzuivere taal ofwel geweldloze, verbindende communicatie.

Sinds 2015 startte ik onderzoek naar de methodiek voor geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg.
Kunnen we deze methodiek verrijken met opdrachten vanuit het ludieke, het non verbale - en stemkleur, ritme, melodie? Expressie/Communicatie in woord en gebaar, waren de eerste namen voor de huidige docent theater opleidingen. Van theater weer terug naar de dagdagelijkse communicatie, lijkt me een loffelijk streven.

Zijn er collegae die hiermee aan de slag willen in samenwerking met een GC trainer/ster? Neem dan contact op.

Dank aan

Toon Rabou Hij wees me het spoor van dramatische vorming begin jaren zeventig. Hij erkende de waarde van spel.

Bosco van der Linden Hij maakte vele jaren van mijn zoeken naar woorden, leesbaar Nederlands.

Alfons Vandeursen Hij begeleidde me tot slot in het verantwoorden van mijn drijfveren voor spel.

Dank aan de vele studenten

  • De HKA [nu Artez Arnhem] afdeling Docent  Dramaopleiding [1986-1998]
    voor het ter discussie stellen van mijn voortschrijdend inzicht.
  • De NHL Docent Theateropleiding [1998-2011] voor het mee experimenteren en realiseren van spelcomposities voor  de onderbouw  V.O.
  • De NNIK [Noord Nederlandse Interfaculteit der Kunsten] [2002-2010]voor het mee experimenteren en realiseren van interdisciplinaire spelcomposities e.a. andere ludieke CKV projecten voor onder - en bovenbouw V.O