Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt iedereen uit om nader kennis te maken met de illustratie bronnen voor deze site.

Colofon

Headers:

Links in de header:
De wolf: internet afbeelding, na eerste keer, helaas niet meer gevonden, onze excuses. Graag ontvangen we info hierover

Rechts in de header:
Home en magic teacher:  Tekeningen van Joep Bertrams in mijn eerste boek.
Mijn kijk op , LuPes piramide en 75 jaar vrijheid: eigen  ontwerp
Pedagogiek: spel met kaft ontwerp van mijn boek: Spelen vanuit verbeelding.
 LuPe in Notendop, Ludiek pedagogiek , Contact, Magic Teacher, Spelintermezzo’s, Skills4de21e E en in diverse pdfs. Tekeningen van Joep Bertrams. Hij illustreerde in 1989 mijn eerste boek Het Rijk der Verbeelding en gaf al in 2006 toestemming voor hergebruik op mijn site.

Filmpjes

De filmpjes voor Lupe zijn in de loop der jaren ontstaan als Powerpoints voor mijn lessen. Sommige auteurs waren niet meer te achterhalen, velen schreef ik aan. Niet altijd kreeg ik antwoord. Voor zover ik bronnen kon achterhalen, zijn ze  vermeld.

Scheppingsspel 
Van aap tot mens: Bijbelaantekeningen. De bron die ik hanteerde, meldt me niet de originele eigenaar te zijn, waardoor toestemming niet te achterhalen is.
Kop poteling komt van internet, is niet meer terug te vinden.
Voor de Vetruvian man zocht ik contact met WikiCommons, die me meldde dat het plaatje in middels rechten vrij is.
Indiase danseres uit: Sacred Geometry Robert Lawlor p. 95 London. Thames@ Hudson 
De bamboe constructie is van Marie Blaise, zij gaf me toestemming haar bamboo structure sphere als illustratie te gebruiken.
De muziek is rechtenvrij: http://www.partnersinrhyme.com/royaltyfreemusic/pianomusic/Ambient-Piano : Stilness (Underscore)

Als kringen in Water
Hiervoor ontwierp en herontwierp Sikke Postma de digitale versie van mijn cirkels.

Homo Ludens en LuPe.
Stripteken figuren uit Suske en Wiske en Olie B. Bommel. Zowel WPG Uitgevers België en De Toondercompagnie gaven me toestemming voor hergebruik.

Weefgetouw  
Eigen ontwerp . Bart Happel tekende digitaal alles technisch verantwoord en stelde het kleurengamma vast. De muziek is rechtenvrij maar verder mij onbekend.

Schematische illustraties in de diverse pdf's 

​De tekeningen van de piramiden en al hetgeen daaruit volgde zijn getekend door Bart Happel in 2012 en verbeterd in 2016. Een vruchtbare samenwerking, zijn focus op heldere beelden daagde mij uit tot verheldering van woord in ordening en taal.

Alle verwijzingen naar en quotes van externe bronnen zijn copyright van de respectievelijke eigenaars.

Verwijzingen zijn op basis van aanname van redelijkheid en fair use gebruikt. Voor zover mij bekend is hierbij geen inbreuk gemaakt op copyright of welk ander recht dan ook.

Indien je meent dat verwijzingen naar en/of quotes van bepaalde externe bronnen in strijd zijn met regels, rechten of belangen, neem dan contact met Lupe op. LJ@ludiek-pedagogiek.eu