Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt iedereen uit om nader kennis te maken met de illustratie bronnen voor deze site.

Colofon

De tekeningen van de piramiden en al hetgeen daaruit volgde zijn getekend door Bart Happel in 2012 en verbeterd in 2016. Een vruchtbare samenwerking, zijn focus op heldere beelden daagde mij uit tot verheldering van woord in ordening en taal.

De filmpjes voor Lupe zijn in de loop der jaren ontstaan als Powerpoints voor mijn lessen. Sommige auteurs waren niet meer te achterhalen, velen schreef ik aan. Niet altijd kreeg ik antwoord. Voor zover ik bronnen kon achterhalen, zijn ze  vermeld.

Alle verwijzingen naar en quotaties van externe bronnen zijn copyright van de respectievelijke eigenaars. Verwijzingen zijn op basis van aanname van redelijkheid en fair use gebruikt. Voor zover mij bekend is hierbij geen inbreuk gemaakt op copyright of welk ander recht dan ook. Indien je meent dat verwijzingen naar en/of quotaties van bepaalde externe bronnen in strijd zijn met regels, rechten of belangen, neem dan contact met Lupe op. LJ@ludiek-pedagogiek.eu