Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe nodigt iedereen uit om nader kennis te maken met de vrouw die haar tot leven roept.

Spelen vanuit verbeelding

Wie weet waarom we spelen?

Als je ziet wat je weet,
hoort wat je zegt,
voelt wat de ander je aanreikt,
wordt zomaar wat improviseren
elementair samenspel.                                                                                

zowel op de spelvloer,
de werkvloer,
in ieders persoonlijk leven,
als in de samenleving.

Een site op maat van het Basisonderwijs: www.spelenvanuitverbeelding.eu (2016)

Spelen is de Kunst

Alle cultuur ontstaat in spel   

Spel verzacht de censurerende tegenstand van de ratio in een proces waarin de mens meer schept dan verdringt. Bewustzijn en onderbewustzijn kunnen elkaar dan beter verdragen in een vruchtbaar samenspel, waardoor de mens meer een geheel wordt.                                                                           Jon Roar Bjorkvold, 1989

Een site met onderbouwende theorie in het hoofdmenu op maat van docent theater opleidingen. www.spelenisdekunst.eu  (2018)

De spelvloer staat centraal in het bovenmenu op deze site, volop spelsuggesties om verbeelding, het dramatisch instrument non verbaal en verbaal, het samenspel, de vormgeving en inzicht te ontwikkelen bij jongeren.                                                                                 

Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen
.

Huis Wylerberg is een uniek Rijksmonument van internationale alure door zijn kristalbouw van Ottto Bartning. Sinds ik woon in de gemeente boeit me dit huis en boeit de architect Otto Bartning me meer en meer. Een site voor jong en oud in ieders eigen tijd: www.wylerbergkring.eu (2014), vernieuwd voorjaar 2019.

Landelijke ondersteunende instituten

Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken 
een vrijplaats voor denken en ontwerpen, van reflectie en dialoog, voor een kritisch correctief. NIVOZ sterkt leraren en schoolleiders en andere betrokkenen in de uitvoering van hun pedagogische opdracht.

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA

De wettelijke tegenspeler van Ludiek Pedagogiek SLO: Leerplan in beeld