Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe nodigt iedereen uit om nader kennis te maken met de vrouw die haar tot leven roept.

Spelen vanuit verbeelding

Wie weet waarom we spelen?

Als je ziet wat je weet,
hoort wat je zegt,
voelt wat de ander je aanreikt,
wordt zomaar wat improviseren
elementair samenspel.                                                                                

zowel op de spelvloer,
de werkvloer,
in ieders persoonlijk leven,
als in de samenleving.

Als boek gepubliceerd in 2011, met voorloopers in 1999 en 1989
Een site op maat van het Basisonderwijs: www.spelenvanuitverbeelding.eu 2016

Spelen is de Kunst

Alle cultuur ontstaat in spel   

Spel verzacht de censurerende tegenstand van de ratio in een proces waarin de mens meer schept dan verdringt. Bewustzijn en onderbewustzijn kunnen elkaar dan beter verdragen in een vruchtbaar samenspel, waardoor de mens meer een geheel wordt.                                                                           Jon Roar Bjorkvold, 1989

Als boek gepubliceerd in 2010 met een voorloper in 1998.
Een site met onderbouwende theorie in het hoofdmenu op maat van docent theater opleidingen. www.spelenisdekunst.eu  2018

De spelvloer staat centraal in het bovenmenu op deze site, volop spelsuggesties om verbeelding, het dramatisch instrument non verbaal en verbaal, het samenspel, de vormgeving en inzicht te ontwikkelen bij jongeren.                                                                                 

Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen
.

Huis Wylerberg is een uniek Rijksmonument in onze gemeente. Door deze kristalbouw van Ottto Bartning en haar geschiedenis is zij van internationale betekenis.
De architect Otto Bartning inspireerde me tot een vervolgonderzoek naar kristtallijne vormingsprocessen, zoals ik die eerder in Ludiek Pedagogiek onderbouwde en daarvoor in artikelen/deelpublicaties, boeken/websites ontwikkelde.  www.wylerbergkring.eu 2014

Landelijke ondersteunende instituten

Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken 
een vrijplaats voor denken en ontwerpen, van reflectie en dialoog, voor een kritisch correctief. NIVOZ sterkt leraren en schoolleiders en andere betrokkenen in de uitvoering van hun pedagogische opdracht.

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA

De wettelijke tegenspeler van Ludiek Pedagogiek SLO: Leerplan in beeld