Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt iedereen uit om nader kennis te maken met de vrouw die haar tot leven roept.

Lidwine Janssens

Als lerares levensbeschouwing en als onderwijzeres heb ik spel altijd hoog in het vaandel gehad.

Na een studie aan de theaterschool Amsterdam, werkte ik als consulente drama. Vanuit het materiaal dat ik ervoor ontwierp, ontstond een eerste boek: Het Rijk der verbeelding. 

Op twee docent theateropleidingen ontwikkelde ik structuren om drama als schoolvak te ontwikkelen en te verantwoorden: methodieken om het vak vorm te geven, didactiek om er les in te kunnen geven, leerlijnen om vorderingen van jongeren te kunnen traceren en studenten op te leiden in het begeleiden van kinderen en jongeren. Hieruit ontstonden: Spelen vanuit verbeelding en Spelen is de Kunst. Beide boeken kregen een digitale opvolger: www.spelenvanuitverbeelding.eu en www.spelenisdekunst.eu

Samen met collegae NNIK (Noord Nederlandse Interfaculteit der Kunsten) ontwikkelden we materiaal voor interdisciplinaire kunsteducatie (2002), hier te vinden bij Spelcomposities. 

Dit alles mondde uit in Ludiek Pedagogiek ten dienste van het leren voor ieders persoonlijk leven, parallel aan het leren voor de maatschappij. Hierin  komen reflectie op praktijkervaringen, inzichtflitsen en grondige studie samen. Dit alles om begeleiders te ondersteunen die in de praktijk al lang van  gelukskunde een werkwoord maken.  

Bij Merleau Ponty ging ik te rade om spel te duiden als een wezenlijk samengaan van lichaam en geest, een voorwoordelijk weten dat zoekend, tastend, stamelend tot begrijpen (begrip - grip erop krijgen) komt. Spel overbrugt de scheiding lichaam en geest vanuit het nauw samenwerken en samenleven. Ik hoop jonge collegae te inspireren tot het vervolgen van mijn onderzoek naar LuPes piramide volgens eigen wijze, inzicht en eigen wijsheid.

De zon gaat nooit op of onder, wij zeggen dat wel!

Je leest hier een door mij gekleurd tipje, dat ik van de sluier kon lichten. Ofwel mijn poging om een deel van het onderbewuste via spel in ons bewustzijn te brengen, ter verrijking en verruiming van ons leven. Natuurlijk kan het ook anders. Ik stelde de site samen om te inspireren en via collegae te komen tot nieuwe uitwerkingen en versterkingen. 

Oproep tot voortzetting van het onderzoek.

 • Wordt Kunst om de Levenskunst voldoende mogelijk via de door Ludiek Pedagogiek geboden sporen?
 • Zijn de leerlijnen tot Levenskunst zinvol in deze opbouw te verwerkelijken?
 • Hoe wordt het ludieke een volwaardig compagnon van het beredeneerde, technische, ambachtelijke, wetenschappelijke?
 • Hoe zijn er heldere relaties te leggen tussen maatschappelijke vakinhoud en persoonlijke levensvragen?
 • Hoe komen hiaten, misverstanden, nog onvoldoende begrip van Ludiek Pedagogiek aan het licht?
 • Is Ludiek Pedagogiek wetenschappelijk te onderbouwen?

Kristalzuivere taal ofwel geweldloze, verbindende communicatie.

Sinds 2015 startte ik onderzoek naar de methodiek voor geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg.
Kunnen we deze methodiek verrijken met opdrachten vanuit het ludieke, het non verbale - en stemkleur, ritme, melodie? Expressie/Communicatie in woord en gebaar, waren de eerste namen voor de huidige docent theater opleidingen. Van theater weer terug naar de dagdagelijkse communicatie, lijkt me een loffelijk streven.

Zijn er collegae die hiermee aan de slag willen in samenwerking met een GC trainer/ster? Neem dan contact op.

Veel van mijn eerdere publicaties kreeg een plaats op de drie websites
Voor wie details wil, zie mijn cv
Voor wie inzage wil in de leermeesters die me wegwijs maakte zie bronnen.  

Dank aan

Toon Rabou
Hij wees me het spoor van dramatische vorming begin jaren zeventig. Hij erkende de waarde van spel.

Bosco van der Linden
Hij maakte vele jaren van mijn zoeken naar woorden, leesbaar Nederlands.

Alfons Vandeursen
Hij begeleidde me tot slot in het verantwoorden van mijn drijfveer voor spel als vruchtbare toegangsweg tot het onderbewuste (Merleau Ponty) en het vinden van sleutelbegrippen voor de beoogde ontwikkelingsweg.

Dank aan de vele studenten

 • De HKA [nu Artez Arnhem] afdeling Docent  Dramaopleiding [1986-1998]
  voor het ter discussie stellen van mijn voortschrijdend inzicht.
 • De NHL Docent Theateropleiding [1998-2011] voor het mee experimenteren en realiseren van spelcomposities voor  de onderbouw  V.O.
 • De NNIK [Noord Nederlandse Interfaculteit der Kunsten] [2002-2010]voor het mee experimenteren en realiseren van interdisciplinaire spelcomposities e.a. andere ludieke CKV projecten voor onder - en bovenbouw V.O