Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt ons uit het onbewuste te betrekken bij het bekende ofwel bewuste.

Ludiek Pedagogiek

In Huizinga's meesterwerk Homo Ludens vond ik een thuisbasis om volledig te gaan staan voor spel binnen onderwijs. Dit werd me niet in dank afgenomen en men vroeg me om methodieken, didactieken, leerlijnen. Toen dat allemaal was ontstaan, daagde men mij uit tot een meesterproef (2011): bewijs dat spel recht van bestaan heeft. Merleau Ponty schoot me te hulp. Eerder (1981) had ik met Günther Anders de noodzaak van het voorstellingsvermogen aangetoond en gewezen op pedagogen die ruimte schiepen voor spel binnen onderwijs. De meesterproef behelsde niet alleen een theoretische verantwoording, maar ook een werktuig waarmee levenskunst te vormen is in de praktijk.

 1. Huizinga stelt in Homo Ludens (1938) dat alle cultuur in spel ontstaat, het spreekt dus voor zich om spel dominant aanwezig te laten zijn binnen cultuureducatie.
 2. Merleau Ponty introduceert o.a. het begrip parole parlante, dit leidde mij tot spel als action parlante.
 3. Günther Anders wees me op gevaren wanneer het voorstellingsvermogen te kort schiet. Hij stimuleerde me het Rijk der verbeelding terug te geven aan starters. 
 4. Ferre Laevers was voor mij de inspirerende vertegenwoordiger van pedagogiekdie kunsteducatie een warm hart toe droeg en het ervaren centraal stelde binnen leren.
 5. Uiteindelijk kwamen methodiek, didactiek en leerlijnen samen in Ludiek leren leven en een ontwerp van een weefgetouw, waarmee levenskunst volwassenheid naderen kan.

"Gezond verstand is de collectie vooroordelen
die je verzameld hebt voordat je achttien was." 

Albert Einstein

De mens is drievoudig toegerust: met hoofd, hart en handen om bekwaam samen te kunnen leven. Vanuit een gezonde driehoeksverhouding kan de mens zowel het eigen leven vormgeven als functioneren in de samenleving. 

 • Door verbeelding ontwaakt het willen (drive - drijfveren = perspectieven)
 • Door vormgeving ontwikkelt zich het handelen (doorzetten zelfdiscipline),
 • waardoor iemand inzicht krijgt in wie z/hij echt wil zijn/worden ( keuzen - flexibiliteit).

Ludiek Pedagogiek wil

 • het kennen doorgronden via kunnen - kunde - kunst om automatisch handelen te voorkomen.
 • voorbijgaan aan het afvinken van kennisdoelen en leerlijnen.
 • op de werkvloer het ontwikkelingsproces zien en begeleiden als een meanderende rivier. 

De natuur is niet lineair, ontwikkeling is niet te kanaliseren. LuPe nodigt ieder uit het onbewuste, niet logische, intuïtieve weten bewust te worden en daarmee te beseffen dat niet per definitie op a - b volgt of op 1 - 2. LuPe wil ieder laten ontdekken welke weg men zelf wil bewandelen,wil hernemen in zowel het leven als de samenleving. Een omweg bij tijde is misschien wel de beste weg.

Mijn bronnen voor Ludiek Pedagogiek

Vraag aan auteurs en uitgevers van lesmateriaal

Ubbergen, update zomer 2018