Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt ons uit het onbewuste te betrekken bij het bekende ofwel bewuste.

Homo Ludens en Homo Sapiens

Niet het verstand, maar het voorstellingsvermmogen schiet te kort.

Günther Anders (Joods Zwitsers filosoof 1902-1992).
Voor wie dit wil doorgronden, zie hier

Wie weet waarom we spelen?

Als je ziet wat je weet,
hoort wat je zegt,
voelt wat de ander je aanreikt,
wordt zomaar wat improviseren elementair samenspel.
 

Johan Huizinga plaveide met Homo Ludens (1938) de weg tot het meer benadrukken van het speelse. Hij toonde, nu driekwart eeuw geleden, aan dat wereldwijd alle  cultuur in spel ontstaat en dat cultuur in wezen niets anders is dan spel. Juist het ludieke, het dartelende, wat spel tot spel maakt, is voor de mens niet te doorgronden. Hij noemt een aantal kenmerken om iets van de eigen geaardheid van dit spel te benaderen:

spel is een vrijwillige handeling of bezigheid;
spel heeft haar doel in zichzelf;
spel voltrekt zich binnen afgesproken grenzen van plaats en tijd;
spel kent eigen regels;
spel kent een andere werkelijkheid dan de dagelijkse;
spel gaat gepaard met spanning of vreugde.

De vele vormen van spel: gezelschapsspelen, sport, toneel et cetera hebben deze kenmerken allemaal gemeen. Het specifieke van iedere vorm afzonderlijk is er niet mee benoemd. Voor de ontwikkeling van kinderspel tot ontluikend toneelspel verwijzen we naar Spelen vanuit verbeeling en voor het specifiek eigene van drama/theaterspel verwijzen we naar Spelen is de Kunst.

Homo Ludens from Lidwine on Vimeo.

Het gehele lessenpakket waarvoor deze kort film door studenten in 14 dagen is gemaakt, vind je bij Spelcomposities Bovenbouw VO: moderne tijd  Voor geinteresseerden zijn enkele uitspraken van Huizinga verzameld.

Ruim baan voor het ludieke in cultuureducatie.

Homo Ludens en Homo Sapiens gaan een relatie aan in de kunsten, de wetenschap, de religies en de sporten, dus ook in de leerroute erheen en de pedagogische begeleiding daarbinnen. 

Ludiek is afgeleid van Homo Ludens en betekent een speelse benadering van onderzoeken en leren. Het ludieke schept ruimte voor het intuïtieve, het impulsieve, het inventieve en biedt ruimte aan associëren, fantaseren, experimenteren.Ten alle tijden kan de drie dimensionale gum gebruikt worden bij ieder experiment op de werkvloer of in een gesprek. Het speelse kan het vertrouwen bevorderen in het tegemoet gaan van het onbekende, omdat er tevoren afgesproken is dat alles binnen een spelwerkelijkheid onderzocht wordt en vorm krijgt.

Als jongeren voldoening ervaren in het veroveren van de lege ruimte, in het volhardend experimenteren en het improviserend zelf ontwerpen, ontdekken ze bronnen die het weten vooruit zijn. Logische en rationele educatie wordt zo uitgebreid met het intuïtieve weten, inventieve ideeén en het impulsieve handelen.