Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe vraagt ons haar spoor te ontdekken.

LuPes doel

Als je ziet wat je weet,
hoort wat je zegt,
voelt wat de ander je aanreikt,
wordt zomaar wat improviseren
elementair samenspel. 
                                                                       LJ

Vanuit praktijkervaringen, idealen wens ik de samenleving: androgyne mensen en levenskunstenaars. Elementaire samenspelers op spel - en werkvloer in ieders leven en samenleven.

  1. Spelenderwijs wijzer. Vanuit praktijkervaringen raakte ik meer en meer overtuigd dat vorming essentieel is binnen onderwijs opdat onderwijs alle menselijke mogelijkheden erkent en starters opvoedt tot medemensen.
  2. Gedichten voor LuPe. Naast, voorafgaand of volgend op rationele leerprocessen is het muzische zeer gewenst. We kunnen slechts vaag poëtisch enigszins het irrationele en onnoembare van onze idealen naderen. 
  3. De androgyne mens. Door meer bronnen aan te boren dan de vertrouwde en bekende leerstof, die 'beheerst moet worden', ontwikkelen starters meer dan het kunnen functioneren in de maatschappij. 
  4. Levenskunst. LuPes doel gaat het Grieks klassieke onderwijs voorbij. Zij biedt ruimte aan intuïitie, het niet weten, het vermoeden, het van binnenuit betrokken zijn, het spontaan kunnen zonder te verbaliseren. Als we erkennen dat het verleden niet kan voorbereiden op de toekomst, slechts het heden kan verklaren, weet onderwijs het niet meer zeker. Het is aan hen die onderwijs 'genieten' geholpen te worden met het hier mee omgaan en te ontdekken hoe zij verder willen bouwen aan die onzekere toekomst. Ruimte voor het niet weten en daarmee vrede hebben, is van cruciaal belang. 

Warm lopen voor hetgeen je doet,
Voelen waarom je werkt aan
wie je worden wil.

LuPe

LuPe = samentrekking van Ludiek & Pedagogiek. Lupus = wolf in het Latijn.
De wolf was het eerste dier, dat door mensen werd gedomesticeerd.
Ze vraagt ons anno de 21e eeuw, of wij weer thuis willen komen.
Het huis van de ongedeelde bronnen van onbewust en bewust weten.
Waar iedere starter zich thuis voelt en tot het ont - wikkelen van zichzelf kan komen.  Alles is er al, thuis bij zichzelf heeft ieder toegang tot intuîtie, impulsen, kunnen zonder weten, eigen interesses. Aangeboren nieuwsgierigheid leidt hen. Noch zij, noch wij weten waarheen, vertrouwend op innerlijke bronnen blijft ieder in beweging.

Ubbergen, update zomer 2018