Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt ons uit het onbewuste te betrekken bij het bekende ofwel bewuste.

Gedichten voor LuPe

We kunnen slechts bij benadering pogen iets via woorden te verhelderen voor elkaar.
Logica benadert zaken van buitenaf, beeldende taal spreekt van binnenuit.
Beelden schilderen inzicht voor ogen, versterken daardoor het aanvoelingsvermogen.
Ze overtuigen soms meer dan bewijslast.
Vandaar een selectie uit mijn verzameling van de laatste jaren.

                                     Spel

                                    In het begin was het Spel
                                    En het Spel groeide uit tot Ernst
                                    En het Spel was Ernst 

                                    lees verder

                                     Alle cultuur ontstaat in spel

 

Groei                                                      Het speelse

Groei boven jezelf uit.                                             Zij  luistert tussen de regels door, 
Groei als een bezetene.                                           ziet meerdere wegen
Ontkiem, rijp aan, tast door                                     beproeft de feiten.
Groei er aan alle kanten
ongelooflijk op los.                                                 

lees verder                                                           lees verder

Homo LudensHet voorstellingsvermogen

De nieuwsgierigheid behoeden       

De kunst om een levenlang te leren 
Je open stellen                                      je laten raken
Het nog niet weten erkennen                  je laten boeien
In chaos vertoeven en accepteren           complexiteit (h)erkennen
Volhouden/doorzetten                            afstand bewaren
Antwoorden doen oplichten                    loslaten

lees verder                                      Magic teacher - Het zesde zintuig

Het hoofd staat niet aan het hoofd van het lichaam. 

Het lichaam houdt geen rekening met menselijke behoefte aan hiërarchie. 
Ze weet wel beter, met al haar voelhorens probeert ze het hoofd te bereiken. 
Het valt niet mee in een uiteengevallen beschaving de wijsheid weer ineen te weven. 
De uiteenrafeling is inmiddels eeuwen oud.

lees verder                                     Ludiek leren leven -  Merleau Ponty en het ludieke

Het lichaam wantrouwt het absolute weten. 

Ze is zich de beperking van haar eigen standpunt te zeer bewust. 
Ze neemt slechts een miniem kleine ruimte in binnen het heelal. 
Door beweging kan ze meerdere perspectieven doorgronden.  
Ze beseft dat ze niet nu,  nee nooit volledig kan zijn. 

Een heiden 

Een vrije heiden,  
die daden durft,                                   in verten zwerft;  
die niet zoekt,                                     haar liefde niet rekent,   
naar de vrucht niet reikt.                     

die vindt,                                             de verborgen ader trekt haar. 
die het vuur overneemt                        en brandende houdt. 

Skills4de21eE 

Levenskunst                                 De weg van de hoop

De wijze eigenwijze                                     Diep in onszelf dragen we hoop:
leeft naar eigen wijze                                  als dat niet het geval is,
en eigen wijsheid.                                      is er geen hoop

Levenskunst                                              De androgyne mens