Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe nodigt uit  kennis te maken met informatie die ten grondslag ligt aan haar bestaan.

Levenskunst: de moed om creatief te zijn.

Levenskunst vraag moed om niet te weten en toch op weg te gaan met Winny the Poeh;  om creatief te zijn en te verblijven in het niet weten totdat het inzicht je toe valt, zoals Rollo May schreef; om een essayistisch bestaan  te durven leven van vallen en opstaan - van proberen en weer uitgummen,zoals Michel de Montaigne (M.d.M) 

Niets

Een man vroeg zich af waar het in het leven om ging. Hij ging op pad en ontmoette de liefde, het kind, de ervaring, de dood en het leed, de wetenschap, de leergroep in menselijke relaties, de actie. Toen ontmoette hij Niets.

Ik ben het omgekeerde van alle dingen, de achterkant als het ware. Niemand zoekt me, maar iedereen vindt me in al wat hij zoekt. Ook jij hebt alles in de steek gelaten. Alleen toen je speelde met het kind en jij je vraag even vergat, toen hoopte ik: eindelijk iemand! Ik ben de schuilplaats van jouw antwoord, maar ik hoor bij de dingen, zo gewoon ben ik. In mij is het ene, waar het in het leven om gaat, verborgen, probeer het ene niet af te zonderen en het op een weegschaal te wegen.                                                                                                                     

Frans Maas: Het verhaal van Niets in Reliëf 2, 1975 (p 41-46)
Voor de volledige tekst zie 1- 2- 3- 4- 5- 6

Ludiek Pedagogiek stelt zich Levenskunst ten doel opdat ieder zowel in het eigen leven, het samenleven als de maatschappij eigen meesterschap ontwikkelen kan.

Omdat ik de toevalligheden niet kan sturen, stuur ik mezelf
en richt ik me ernaar als zij zich niet naar mij richten.

Michel de Montaigne

In een leerlijn die spel te buiten gaat, beschrijven we een mogelijke ontwikkeling in Levenskunst en een poging deze in opbouw voor 4 tot 24 jarigen te plaatsen. Als het zaad in vruchtbare (ludiek pedagogische) grond wortel schiet, ontvouwen zich vele verschillen die verdraagzaam ieders eigenheid kunnen respecteren.

Als de  Skills4de21eE  Levenskunst nastreven is LuPes doel bereikt.

Ubbergen,  update Zomer 2018