Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe nodigt iedereen uit om nader kennis te maken met de vrouw die haar tot leven roept.

De vele onbeantwoorde vragen

Sites zijn geduldig en kunnen voortdurend aangepast worden, dat is de afgelopen jaren dan ook ruim gebeurd. De laatste maanden zijn alle drie de sites gestroomlijnd en onderling verbonden via verwijzingen. Maar vragen blijven opkomen zowel bij mij als bij de lezers.

Graag geef ik toelichting op het hoe, wat en waarom van Ludiek Pedagogiek en ga ik samen met jullie op zoek naar antwoorden. Samen komen we zeker verder in de zoektocht naar een juiste balans tussen vorming en onderwijs, tussen vragen en antwoorden, vertrouwd en onbekend, tussen de zin van begrenzing en vrijheid.
Maatwerk is natuurlijk een eerste vereiste: welke vragen leven er in dit team, deze studentengroep. Vandaar is tevoren overleg per mail, telefoon, een ontmoeting gewenst. 

Hieronder enkele mogelijkheden om de brainstorm te starten in een team of commissie over een eventuele invulling .

Uitwisseling van gedachten.
Waartoe volgen kinderen en jongeren onderwijs?
Wat is het belang van een ludiek pedagogische benadering?
Hoe is deze ludiek pedagogiek te verantwoorden?

Workshops
Hoe verhouden didactiek en pedagogiek zich tot elkaar?
Hoe concretiseer je een ludiek pedagogische benadering?

Mogelijke doelgroepen
Teams: Hoe pak ik het nu aan in de praktijk?
Directie: Hoe krijgt LuPe vorm in onze school/opleiding?
Lerarenopleidingen: Hoe doorgrond ik LuPes piramide?