Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt ons uit haar Piramide te verkennen

De Piramide voor Ludiek Pedagogiek

Piramide - Piramidos (Grieks): pir = vuur  amide = in het midden.
Midden in LuPe' s piramide vind je negen maal vuur om het enthousiasme van kinderen en jongeren aan te wakkeren. 

Ontstaansgeschiedenis.

 • Eigen spelervaringen met kinderen, als aanvulling op het gangbare onderwijs in begin jaren zeventig overtuigden me op zoek te gaan naar verrijking en verruiming van het onderwijsconcept. Mag het ietsje meer zijn? 
 • Inzichten van inspirators als Toon Rabou, Günther Anders, Johan Huizinga, Dorothy Heathcote, Mihalyi Csikszentmihalyi, Vygotsky, Merleau Ponty en Alfons Vandeursen hielpen me te gaan experimenteren.
 • Drijfveren om woorden en onderbouwingen te vinden die anderen inzicht geven in hetgeen intuitief en impulsief onstaan was tijdens mijn spelen met kinderen,
  het begeleiden van leerkrachten en
  het opleiden van toekomstige speldocenten.
 • Reflectie op de vele ervaringsjaren brachten voortschrijdend inzicht in de onderlinge samenhang.
 • Dit al leidde na mijn arbeidszaam leven tot LuPes piramide.

De maatschappij

De maatschappij schrijft onderwijswetten voor vanuit het maatschappelijk belang dat zij erbij hebben.
Wie betaalt, bepaalt helaas en de economie is de actuele heilige afgod.
Het onderwijs beperkt zich daardoor tot nuttige zaken voor de maatschappij en bekommert zich minder om vorming van de mens tot degene die z/hij in de kiem aan mogelijkheden is.

De maatschappij vraagt het onderwijs mensen af te leveren, die

 • als product iets kunnen en enige kennis hebben. Kunde (ambacht) werd minder vereist, komt er een kentering? Kunst en kunsteducatie is altijd een surplus geweest, een wezenlijk gemiste kans. 
 • getraind zijn, kunnen reproduceren - experimenteren en produceren.
 • kunnen analyseren, conceptualiseren, realiseren en reflecteren.

Levenskunst

Leven en samenleven op deze aarde vraagt veel meer van iedereen, het vraagt om

 • zelfexpressie - zelfwaarneming - zelfbeeld - zelfbegrip 
 • zelfordening - zelfbegrenzing -  zelfsturing - zelfreflectie
 • zelfrealisatie-  zelfrelativering -  zelfoverstijging -zelfvertrouwen.

Opdat ieder zich ontwikkelt van expressie naar communicatie, van solo naar samen, van ego naar gelijkwaardigheid, van eigen belang naar gezamenlijk belang. Een samenleven waarin ieder zelf verantwoordelijkheid draagt en zich verantwoordelijk voelt voor hetgeen z/hij zegt, doet en laat.
De gehoorzaamheidscultuur * bracht slachtofferschap en wijzen naar de ander als oorzaak met zich mee.
Het christendom dat verbeelding en scheppen verbood* zorgde voor afhankelijkheid en machthebbers.

Opvoeden tot levenskunst vraagt in vrijheid vanuit verschillende standpunten te reflecteren op hetgeen zich voordoet.
Vraagt kwalitatieve persoonlijke begeleiding (dus kleinere groepen) van kinderen en jongeren door rijk opgeleide leerkrachten (Finland's concept) en een ontwaken van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid tot een levenlang leren.

*  Dorothe Sölle: Fantasie en gehoorzaamheid 1970

Omdat ik de toevalligheden niet kan sturen, stuur ik mezelf
en richt ik me ernaar als zij zich niet naar mij richten. 
                         Michel de Montaigne

 

Ubbergen, update winter 2019/2020