Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt ons uit haar Piramide te verkennen

De Piramide voor Ludiek Pedagogiek

Piramide - Piramidos (Grieks): pir = vuur  amide = in het midden.
Midden in LuPe' s piramide vind je negen maal vuur om het enthousiasme van kinderen en jongeren aan te wakkeren. 

Ontstaansgeschiedenis.

 • Eigen spelervaringen met kinderen, als aanvulling op het gangbare onderwijs in begin jaren zeventig overtuigden me op zoek te gaan naar verrijking en verruiming van het onderwijsconcept. Mag het ietsje meer zijn? 
 • Inspirators als Toon Rabou en Dorothy Heathcote stimuleerde me te gaan experimenteren. Publicaties van Günther Anders, Johan Huizinga hielpen me spel te onderbouwen opdat ongelovigen het serieus zouden nemen.
 • Drijfveren om leerkrachten spelmogelijkheden aan te reiken in hetgeen intuitief en impulsief ontstaan was tijdens mijn spelen met kinderen, leidden tot Het Rijk der Verbeelding, geef het terug aan de kinderen.
 • Het begeleiden van leerkrachten en het opleiden van toekomstige speldocenten, vroegen om ordening qua methodiek-didactiek en opbouw in leerlijnen. Publicaties volgden en zette ik later om in websites. Inzichten van Mihalyi Csikszentmihalyi, Vygotsky en gesprekscompagnon Paul van Engelen waren behulpzaam.
 • Reflectie bracht voortschrijdend inzicht in onderlinge samenhang van de vier basiskwintetten.
 • Na mijn arbeidszaam leven leidde dit tot verdere verantwoording en onderbouwing dankzij Merleau Ponty en gesprekscompagnon Alfons Vandeursen.
 • Uiteindelijke kristalliseerde het geheel uit in LuPes piramide.

De maatschappij

De maatschappij schrijft onderwijswetten voor vanuit het maatschappelijk belang dat zij erbij hebben.
Wie betaalt, bepaalt helaas en de economie is de actuele heilige afgod, het consumentisme de duivel.
Opvoeding en onderwijs beperken zich daardoor tot bruikbare zaken voor de maatschappij en bekommeren zich minder om vorming van de mens tot degene die z/hij in de kiemkern aan mogelijkheden in zich draagt.

De maatschappij vraagt het onderwijs mensen af te leveren, die

 • als product iets kunnen en enige kennis hebben. Kunde (ambacht) werd minder vereist. 
 • getraind zijn, kunnen reproduceren - experimenteren en produceren.
 • kunnen analyseren, conceptualiseren, realiseren en reflecteren.

Kunst en kunsteducatie is altijd een surplus geweest, een wezenlijk gemiste kans. 

Levenskunst

Leven en samenleven op deze aarde vraagt veel meer van iedereen, het vraagt om

 • zelfexpressie - zelfwaarneming - zelfbeeld - zelfbegrip 
 • zelfordening - zelfbegrenzing -  zelfsturing - zelfreflectie
 • zelfrealisatie-  zelfrelativering -  zelfoverstijging -zelfvertrouwen.

Opdat ieder zich ontwikkelt van expressie naar communicatie, van solo naar samen, van ego naar jezelf zijn, van eigen belang naar gezamenlijk belang. Een samenleven waarin ieder zelf verantwoordelijkheid draagt en zich verantwoordelijk voelt voor hetgeen z/hij zegt, doet en laat.
De gehoorzaamheidscultuur * bracht slachtofferschap en wijzen naar de ander als oorzaak met zich mee.
Het christendom dat verbeelding en scheppen verbood* zorgde voor afhankelijkheid van machthebbers.
*  Dorothe Sölle: Fantasie en gehoorzaamheid 1970

Opvoeden tot levenskunst vraagt het wekken van de I bronnen.
Vraagt het in vrijheid vanuit verschillende standpunten reflecteren op hetgeen zich voordoet.
Vraagt kwalitatieve persoonlijke begeleiding (dus kleinere groepen) van kinderen en jongeren.
Vraagt rijk opgeleide leerkrachten (Finland's concept) en ouders vertrouwd met het ludieke in vele opzichten.
Vraagt een ontwaken van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid tot een levenlang leren.

Omdat ik de toevalligheden niet kan sturen, stuur ik mezelf
en richt ik me ernaar als zij zich niet naar mij richten. 
                         Michel de Montaigne

 

Ubbergen, update winter 2019/zomer 2020