Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt uit  kennis te maken met informatie
die ten grondslag ligt aan haar bestaan.

Alle cultuur ontstaat in spel  

Spel verzacht de censurerende tegenstand van de ratio in een proces waarin de mens meer schept dan verdringt. Bewustzijn en onderbewustzijn kunnen elkaar dan beter verdragen in een vruchtbaar samenspel, waardoor de mens meer een geheel wordt.                                                                           Jon Roar Bjorkvold, 1989

Een speelse ontdekkende houding kan ons de weg wijzen. Zonder iets zeker te weten, kunnen we erin geloven, kunnen we iets onderzoeken, ermee experimenteren en het dagdagelijkse leven verrijken met onze inzichten.

Cultuur is voortdurend in beweging zijnde
vormgegeven verbeelding,
waaraan mensen betekenis geven.   LJ

Johan Huizinga toonde nu 80 jaar geleden aan  dat alle cultuur uit spel ontstaat.
Vandaar aandacht voor het  een levenlang in ere houden van Homo Ludens .

Als kringen in water

Een steentje ontwikkelt kringen in water, zo ook ontwikkelt speleducatie wijder wordende bewustzijnskringen. Spel creëert een proces waarin onbewuste bronnen het bewustzijn verrijken.

Als kringen in water from Lidwine on Vimeo.

Als kringen in water verspreidt spel zich in een steeds wijder wordend perspectief. Zoals ook de wereld van een kind steeds wijder wordt. Spelen vanuit verbeelding (Basisonderwijs) Spelen is de Kunst (Voortgezet Onderwijs) en deze site Ludiek Pedagogiek (HBO/WO) willen er zorg voor dragen dat spel niet stopt na de kindertijd, maar de mens een levenlang ten dienst staat. Waardoor z/hij in staat is de cultuur volwaardig verder te laten groeien.

De kringen:

In den beginne was het woordloze: oorsprong;
Kunst is vormgegeven verbeelding waaraan makers en toeschouwers betekenis geven; 
Mens en cultuur: kerncompetenties en kernelementen leiden tot ontwikkelingen;
Inclusief leren: leerfases en  begeleidingskwaliteiten zijn nodig voor ontwikkeling;
Het ludieke: hoe wezenlijk onderwijs vorm krijgt;
De I bronnen: toegankelijk dankzij ludiek onderwijs; 
Flow ervaringen: die daardoor mogelijk worden.

Nadat spel erin komt, dijen mogelijkheden uit als kringen in water.
Onderlinge sterke verbanden tussen de verschillende kringen, verwezenlijken spel.
Als een spel niet tot leven komt, zijn de aandachtskringen behulpzaam om een of meerdere oorzaken op te sporen. Waaraan is onvoldoende ruimte geboden?

Ubbergen, update lente 2018