Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt uit  kennis te maken met informatie die ten grondslag ligt aan haar bestaan.

 

Het verhaal van schering en inslag

Weven

De metafoor van weven diende zich aan om de onderlinge samenhang tussen de piramiden inzichtelijk te maken.

Bart Happel bracht een en ander in een korte film samen om u enigszins een beeld te schetsen hoe ten slotte alles samenkomt in het weven van een eigen onderkleed.

Weefgetouw from Lidwine on Vimeo.

Het weefgetouw

Het weefgetouw wordt gevormd door

  • onze mogelijkheden van denken, voelen, willen (de start = de lat onder)
  • die ons kunnen uitdagen tot zelfdiscipline, flexibiliteit en perspectief (doel = de lat boven)
  • waarbij  ruimte, tijd en dynamiek (voorwaarden = de lat links)
  • zorgen voor openheid, betrokkkenheid en interesse (gevolg = de lat rechts).

Dankzij het weefgetouw kunnen we weven met de leerlijnen van iedere piramide:

  LuPes  Levenskunst leerlijnen  
P 1 kunnen  kennen kunde kunst
P 2 trainen reproduceren experimenteren produceren
P 3 analyseren conceptualiseren realiseren reflecteren
P 4 zelfexpressie zelfwaarneming zelfbeeld zelfbegrip
P 5 zelfordening zelfbegrenzing zelfsturing zelfreflectie
P 6 zelfrealisatie zelfrelativering zelfoverstijging zelfvertrouwen

Wil je de werking van het weefgetouw doorgronden, dan is het noodzakelijk het voorafgaande echt goed bestudeerd te hebben. In een eigen kleed weven, lees je de uiteindelijke samenkomst van alles. Neem de Magic teacher kwaliteiten ter harte om daadwerkelijk op weg te gaan met je groep.

Een omschrijving van de inslagdraden ofwel de leerlijnbegrippen volgens LuPe is op zijn plaats, aangezien er vele  omschrijvingen van deze begrippen te lezen zijn.

Wellicht vraagt een en ander toelichting: hoe zit het nu precies in elkaar, wat doen we ermee in de praktijk?
Graag word ik daartoe uitgenodigd, mail naar: LJ@ludiek-pedagogiek.eu