Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt uit  kennis te maken met informatie
die ten grondslag ligt aan haar bestaan.

Cultuur is voortdurend in beweging zijnde
vormgegeven verbeelding,
waaraan mensen betekenis geven.                        LJ

Het speelse is niet in een product te vangen, het glipt eruit weg, speelt ermee en toont aan dat er veel meer mogelijkheden zijn dan dit ene toevallige product.

Een speelse ontdekkende houding kan ons de weg wijzen. Zonder iets zeker te weten, kunnen we erin geloven, kunnen we iets onderzoeken, ermee experimenteren, het dagdagelijkse leven verrijken met onze inzichten en voorbij het product een vermoeden van inzicht doen ontwaken.

Spel verzacht de censurerende tegenstand van de ratio in een proces waarin de mens meer schept dan verdringt. Bewustzijn en onderbewustzijn kunnen elkaar dan beter verdragen in een vruchtbaar samenspel, waardoor de mens meer een geheel wordt.                                                                           Jon Roar Bjorkvold, 1989

Als kringen in water

Spel creëert een proces waarin onbewuste bronnen het bewustzijn verrijken.
Een steentje ontwikkelt kringen in water, zo ook ontwikkelt speleducatie wijder wordende bewustzijnskringen. 

Als kringen in water from Lidwine on Vimeo.

Als kringen in water verspreidt spel zich in een steeds wijder wordend perspectief. Zoals ook de wereld van een kind steeds wijder wordt. Spelen vanuit verbeelding (Basisonderwijs) Spelen is de Kunst  en Theaterspel in de klas. (Voortgezet Onderwijs) willen er zorg voor dragen dat spel niet stopt na de kindertijd, maar de mens een levenlang ten dienst staat. Deze site Ludiek Pedagogiek (HBO/WO) wil theoretisch funderen dat Spel, geen spelletje is, niet zomaar doen alsof is. Spel opent een rijke waaier aan bewustwordingsmogelijkheden. Waardoor ieder in staat is de cultuur volwaardig verder te laten groeien. In ieder mens kan het kunstzinnige, onlogishe, esthetischeen daarmee het ethische van leven ontwaken.

De kringen:

In den beginne was het woordloze: oorsprong;
Kunst is vormgegeven verbeelding waaraan makers en toeschouwers betekenis geven; 
Mens en cultuur: kerncompetenties en kernelementen leiden tot ontwikkelingen;
Inclusief leren: leerfases en  begeleidingskwaliteiten zijn nodig voor ontwikkeling;
Het ludieke: hoe wezenlijk onderwijs vorm krijgt;
De I bronnen: toegankelijk dankzij ludiek onderwijs; 
Flow ervaringen: die daardoor mogelijk worden.

Nadat spel erin komt, dijen mogelijkheden uit als kringen in water.
Voor uitleg van deze kringen zie: Spelen is de Kunst en de andere sub pagina's cultuur aldaar.
Onderlinge sterke verbanden tussen de verschillende kringen, verwezenlijken spel.

Als een spel niet tot leven komt, zijn de aandachtskringen en het kwintet daarbinnen, behulpzaam om een of meerdere oorzaken op te sporen. Waaraan is onvoldoende ruimte geboden?

Ubbergen, update zomer 2019