Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe nodigt uit  kennis te maken met informatie die ten grondslag ligt aan haar bestaan.

LuPes kwintet van vijf kwintetten

Het getal vijf staat symbool voor de mens en haar menselijke mogelijkheden.
Waar gaat het eigenlijk om?

  1. Menselijke kerncompetenties kunnen zich ontwikkelen aan
  2. Kernkwaliteiten van een cultuur.
    Zoals culturen zich verder kunnen ontwikkelen dankzij menselijke competenties.
  3. Als deze ontwikkeling een inclusief leerproces doorloopt,
  4. onder deskundige ludieke begeleiding,
    kunnen mens - cultuur en wereld tot wasdom komen.
  5. Als de mens niet is opgesplitst in lichaam en geest noch gevangen in cognities, beperkende regels en wetten, disciplines of culturen, komt Homo Ludens tot haar/zijn recht.

In de kaders hieronder staan rechts van de cirkel de stadia van een beoogde ontwikkelingsweg die uitmondt in een vormgeving van het eigen leven. Jongeren kunnen tijdens het leren voor de maatschappij, tegelijkertijd zichzelf meer ontdekken en beseffen. De begeleider speelt hierin een cruciale rol, vandaar dat we hier uitgebreid bij stilstaan in magic teacher. De gangbare opleidingen tot leerkracht en docent besteden hier onvoldoende aandacht aan.

De mens en haar kerncompetenties.

De mens komt met vijf kerncompetenties ter wereld en kan deze zodanig ontwikkelen dat zij haar een levenlang ten dienste staan. De zintuiglijke –, motorische -, sociaal emotionele – , cognitieve - en creatieve kerncompetenties dagen de mens uit tot volwaardige onderlinge samenwerking. Iedere competentie kent variaties, gradaties en heel eigen toepassingen. Slechts in onderlinge balans kunnen ze een menswaardig bestaan realiseren. 

Voor wie het ietsje meer mag zijn:  Lees verder

De cultuur en haar kernelementen.

De wereld kent vele culturen en iedere cultuur kreeg en krijgt haar vorm dankzij vijf kernelementen.
Dankzij de verbeelding schept de mens zich toekomstvisioenen en mogelijkheden, dankzij allerlei instrumenten kan h/zij veel realiseren. In samenspel met anderen kan de mens komen tot onderlinge afstemming en wederzijdse verrijking. Hierdoor kan de mens de vormgeving van zijn/haar bestaan verfijnen en in harmonie met de omgeving brengen.  Dankzij inzichten die hierdoor ontstaan, evolueert de mens verder en ontstaan er nieuwe toekomstvisioenen. 

Voor wie het ietsje meer mag zijn: Lees verder

De lerenden in een inclusief leerproces

Werkelijk leren kan alleen als iemand geraakt wordt door hetgeen zij hoort, ziet, probeert etc. Een inclusief leerproces is voorwaarde voor een ethisch gevormd kind - jongere - ofwel voorwaarde voor eigen verantwoordelijkheidsbesef. 

Voor wie het ietsje meer mag zijn: Lees verder

De lerenden en hun begeleiders

Als jongeren niet alleen een inclusief leerproces doorlopen, maar ook optimaal begeleid worden, vergroten zij hun persoonlijke ontwikkelingskansen en kijkt de onderwijsgevende verder dan het nut voor de maatschappij. Een Magic Teacher  realiseert deze begeleidingskwaliteiten.

Voor wie het ietsje meer mag zijn:   Lees verder

Je kunt jezelf en iedere methode bevragen op de vijf kwinttetten om te constateren in hoeverre om men leert voor het leven en niet alleen voor de maatschappij, in hoeverre het leerproces bijdraagt aan de ontwikkeling tot empathisch zelfverantwoordelijke medeburgers.

Homo Ludens 

Homo Ludens biedt een wezenlijk surplus aan de eerste vier kwintetten. Ze biedt ruimte aan eigen inventiviteit, aan grensoverschrijdende gesplitiste werelden van onderwijsvakken, disciplines, culturen en stimuleert verbinding door interactie.

Voor wie het ietsje meer mag zijn:   Lees verder

De vijfde piramide, in samenwerking met de vier eerderen, ontsluit het zesde zintuig.