Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe nodigt uit  kennis te maken met informatie die ten grondslag ligt aan haar bestaan.

Het zesde zintuig zetelt in de zesde piramide           

Pyr amide betekent: vuur in het midden*

In de zesde piramide ontvlammen de mogelijkheden via de vele I's.
* De Grote Piramide van Gizeh - Willem Witteveen

Homo Ludens balanceert tussen - en bovenop de eerste vier kwintetten. 
Hierdoor borrelen de I's  op zoals interesse en inventiviteit. Het zesde zintuig wordt nl erkend en jong en oud genieten van spel en spelen.

Als Homo Ludens, Homo Faber en Homo Sapiens in het onderwijs gelijkwaardig iedere lerende vergezellen op diens verkenningstocht door het leven en de wereld, naderen we het reisdoel van Ludiek Pedagogiek. Homo Ludens ontsluit immers de toegang tot de verborgen onbewuste bronnen van het leven, waar Homo Sapiens nogal eens aan voorbij wil gaan en Homo Faber automatisch, zonder het te beseffen,gebruik van maakt: ik wist, kon het gewoon.  Z/Hij was er van binnenuit bij : j'en suis

De I bronnen.

Intuïtie is het weten vooruit en impulsief hebben we vaak al iets aangepakt voordat we er goed over nagedacht hebben. Zo zijn we blij met inspiratie, met imaginatie ofwel abstract voorstellingsvermogen, met instinctieve waarschuwingen. Dankzij deze vijf I's worden de andere I's mogelijk van idealen, inventiviteit, initiatief, interactie.

Lees verder

Dankzij het samenspel tussen de eerste vijf kwintetten kunnen we onze on(voor)bewuste bronnen meer bewust worden. Homo Ludens faciliteert de toegang tot de kern ofwel tot al deze I's. Ze maakt voortschrijdend inzicht en ontplooiing mogelijk zowel van ieder individu als van de voortdurend in beweging zijnde cultuur. Het speelse gaat vooraf aan het logisch redeneren en gaat eraan voorbij, opdat we vollediger mens worden.

LuPes weefgetouw biedt inzicht in de totale samenhang.
Ludiek Pedagogiek krijgt vorm in LuPes piramide door de onderlinge samenwerking.

kern               culturele       inclusieve     ludiek             homo           I bronnen
competenties  elementen     fases           begeleiding     ludens

Zie verder De grote piramide van Ludiek Pedagogiek.