Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe nodigt uit  kennis te maken met informatie die ten grondslag ligt aan haar bestaan.

Het zesde zintuig zetelt in de zesde piramide           

Pyr amide betekent: vuur in het midden*  
* De Grote Piramide van Gizeh - Willem Witteveen (2012)

 

 

De I bronnen

Intuïtie is het weten vooruit, impulsief hebben we vaak al iets aangepakt of besloten voordat we er goed over nagedacht hebben. We zijn blij met inspiratie en met instinctieve waarschuwingen. Imaginatie is van allen de bron, de basis ofwel de quuintessens. In het verlengde van deze vijf I's worden de andere I's mogelijk: idealen (zichzelf begrenzen), inventiviteit (zichzelf sturen), initiatief (zichzelf realiseren), interactie (zichzelf overstijgen).

Lees verder

Dankzij het samenspel tussen de eerste vijf kwintetten kunnen we onze on(voor)bewuste bronnen meer bewust worden. Homo Ludens faciliteert de toegang tot de kern ofwel tot al deze I's. Ze maakt voortschrijdend inzicht en ontplooiing mogelijk zowel van ieder individu als van de voortdurend in beweging zijnde cultuur. Het speelse gaat vooraf aan het logisch redeneren, maakt er gebruik van en gaat eraan voorbij, opdat we vollediger mens worden.

 

Homo Ludens balanceert op de eerste vier kwintetten.  Hierdoor borrelen interesse en inventiviteit op. Het zesde zintuig wordt nl erkend en jong en oud genieten van spel en spelen.

Als Homo Ludens, Homo Faber en Homo Sapiens in het onderwijs gelijkwaardig iedere lerende vergezellen op diens verkenningstocht door het leven en de wereld, naderen we het reisdoel: Levenskunst. Homo Ludens ontsluit immers de toegang tot de verborgen onbewuste bronnen van het leven, waar Homo Sapiens en Homo Faber nogal eens aan voorbij willen gaan of automatisch, zonder het te beseffen, gebruik van maken: ik wist het, ik kon het gewoon.  Z/Hij was er van binnenuit bij: j'en suis (Merleau Ponty).

Update zomer 2019