Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt uit  kennis te maken met informatie die ten grondslag ligt aan haar bestaan.

 

Het verhaal van schering en inslag

Weven

De metafoor van weven diende zich aan om de onderlinge samenhang tussen de piramiden inzichtelijk te maken.

Bart Happel bracht een en ander in een korte film samen om u enigszins een beeld te schetsen hoe ten slotte alles samenkomt in het weven van een eigen onderkleed.

Weefgetouw from Lidwine on Vimeo.

Het weefgetouw

Het weefgetouw wordt gevormd door

  • start             (lat onder): onze mogelijkheden van denken, voelen, willen  
  • doel              (lat boven): uitdagen tot zelfdiscipline, flexibiliteit en perspectief  
  • voorwaarden (lat links): ruimte, tijd en dynamiek  
  • gevolg          (lat rechts) openheid, betrokkkenheid en interesse  

Dankzij het weefgetouw kunnen we weven met de inslagdraden (leerlijnen) van iedere piramide:

  LuPes  Levenskunst leerlijnen  
P 1 kunnen  kennen kunde kunst
P 2 trainen reproduceren experimenteren produceren
P 3 analyseren conceptualiseren realiseren reflecteren
P 4 zelfexpressie zelfwaarneming zelfbeeld zelfbegrip
P 5 zelfordening zelfbegrenzing zelfsturing zelfreflectie
P 6 zelfrealisatie zelfrelativering zelfoverstijging zelfvertrouwen

Om de werking van het weefgetouw te doorgronden, kan  een eigen kleed weven behulpzaam zijn om met Magic teacher  kwaliteiten daadwerkelijk op weg te gaan met je groep.

Een beschrijving van de inslagdraden ofwel deze leerlijnbegrippen volgens LuPe kan eveneens behulpzaam zijn, aangezien er vele  omschrijvingen in omloop zijn.

Wellicht vraagt een en ander toelichting: hoe zit het nu precies in elkaar, wat doen we ermee in de praktijk?
Graag word ik uitgenodigd, laten we de handen uit de mouwen steken en van woorden daden maken.
Mail naar: LJ@ludiek-pedagogiek.eu