Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe nodigt uit  kennis te maken met informatie die ten grondslag ligt aan haar bestaan.

LuPes kwintet van vijf kwintetten

Het getal vijf staat symbool voor de mens en haar menselijke mogelijkheden.
Waar gaat het eigenlijk om?

  1. Menselijke kerncompetenties kunnen zich ontwikkelen aan
  2. Kernkwaliteiten van een cultuur.
    Zoals culturen zich verder kunnen ontwikkelen dankzij menselijke competenties.
  3. Als deze ontwikkeling een inclusief leerproces doorloopt
  4. onder deskundige ludieke begeleiding,
    kunnen mens - cultuur en wereld tot wasdom komen.
  5. Als de mens niet is opgesplitst in lichaam en geest noch gevangen in cognities, disciplines of culturen, komt Homo Ludens tot haar/zijn recht.

In de kaders hieronder staan steeds rechts van de cirkel de stadia van een beoogde ontwikkelingsweg die uitmondt in een eigen vormgeving aan levenskunst. Jongeren kunnen op deze manier tijdens het leren voor de maatschappij, tegelijkertijd zichzelf meer ontdekken en beseffen.

De mens en haar kerncompetenties.

De mens komt met vijf kerncompetenties ter wereld en kan deze zodanig ontwikkelen dat zij haar een levenlang ten dienste staan. De zintuiglijke –, motorische -, sociaal emotionele – , cognitieve - en creatieve kerncompetenties dagen de mens uit tot volwaardige onderlinge samenwerking. Iedere competentie kent variaties, gradaties en heel eigen toepassingen. Slechts in onderlinge balans kunnen ze een menswaardig bestaan realiseren. 

Lees verder

De cultuur en haar kernelementen.

De wereld kent vele culturen en iedere cultuur kreeg en krijgt haar vorm dankzij vijf kernelementen.
Dankzij de verbeelding schept de mens zich toekomstvisioenen en mogelijkheden, dankzij allerlei instrumenten kan h/zij veel realiseren. In samenspel met anderen kan de mens komen tot onderlinge afstemming en wederzijdse verrijking. Hierdoor kan de mens de vormgeving van zijn/haar bestaan verfijnen en in harmonie met de omgeving brengen.  Dankzij inzichten die hierdoor ontstaan, evolueert de mens verder en ontstaan er nieuwe toekomstvisioenen. 

Lees verder

De lerenden in een inclusief leerproces

Werkelijk leren kan alleen als iemand geraakt wordt door hetgeen zij hoort, ziet, probeert etc. Een inclusief leerproces is voorwaarde voor een ethisch gevormd kind - jongere - ofwel voorwaarde voor eigen verantwoordelijkheidsbesef. Lees verder hoe een  inclusief leerproces werkelijkheid kan worden.

Lees verder

De lerenden en hun begeleiders

Als jongeren niet alleen een inclusief leerproces doorlopen, maar ook optimaal begeleid worden, vergroten zij hun persoonlijke ontwikkelingskansen en kijkt de onderwijsgevende verder dan het nut voor de maatschappij. Een Magic Teacher realiseert deze begeleidingskwaliteiten.

Lees verder

Je kunt jezelf en iedere methode bevragen als het je uiteindelijk gaat om leren voor het leven en niet alleen voor de maatschappij, om empathisch zelfverantwoordelijke medeburgers.

Homo Ludens 

Homo Ludens biedt een wezenlijk surplus aan de eerste vier kwintetten. Ze biedt ruimte aan eigen inventiviteit, aan grensoverschrijdende gesplitiste werelden van onderwijsvakken, disciplines, culturen en stimuleert verbinding door interactie.

Lees verder

De vijf kwintetten/piramiden samen ontsluiten  het zesde zintuig, waardoor LuPes piramide ontstaat.

In Magic teacher, Spelintermezzo, Spelcomposities en Skills4de21eE reiken we mogelijkheden aan om Homo Ludens & Homo Sapiens samen op weg te laten gaan.