Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe  nodigt uit alle vaardigheden te ontwikkelen, die van een Magic Teacher verwacht worden.

Magic teacher

Magic teachers geven jongeren ruimte aan inventiviteit, initiatief, experiment, eigen wijsheid. Het doet de mens goed wanneer h/zij beroep doet op de eigen associatieve, impulsieve en intuïtieve mogelijkheden ter aanvulling van het cognitieve. Iets zeker weten is tijdelijk, voortschrijdend inzicht zorgt steeds voor vernieuwing. Het toelaten van de hiermee samenhangende onzekerheid, schept vertrouwen in het onbewuste als rijke bron waarop je vertrouwen kunt. Deze onzekerheid kunnen toelaten gaat niet vanzelf. De spelvloer waarop je voortdurend improviseert rondom het onbekende dat de ander inbrengt, geeft spelers oefenkansen. Het is leuk om op school te zijn, want je kunt er onderwijs genieten. Magic teachers vragen zich af bij ieder thema, actie:     

 • wat zegt het hen?
 • wat doet het hen?
 • wat kunnen ze ermee?
 • wat willen ze ermee?

Ofwel hoe is er aansluiting te vinden bij hun interesses, inzichten, vaardigheden op dit moment? Via welke aanpak zijn zij werkelijk te betrekken bij de leerstof waarin zij zich willen verdiepen? 

 

We gaan hier nader in op die kwaliteiten  die ludiek pedagogische leerprocessen mogelijk maken, hanteer deze opsomming als een soort “doe het zelf route” voor Magic Teachers.
Kies  welke kwaliteit je als eerste wilt veroveren of wilt versterken, geef je zelf de tijd je erin te ontwikkelen.

 1. We vragen ons eerst af wat allround ontwikkelen zou kunnen inhouden.
 2. In de Inspirator bespreken we hoe je de verbeelding kan oproepen die het verbeeldingsvermogen van de spelers voedt.
 3. In de observator bespreken we het scala aan talenten dat in een groep aanwezig is. Als begeleiders spelers hierin bevestigen, leveren ze graag hun aandeel.
 4. In de procesinitiator geven we handreikingen voor het optimaliseren van betrokkenheid bij een leerproces. Als spelers zich niet betrokken voelen bij wat we van hen vragen, sluipen verschillende virussen het leerproces binnen en blokkeren het groeiproces van een flow door: ruis,  het spelen op de automatische piloot, afstandelijkheid, onverschilligheid, commentaar.
 5. In de Instructeur bespreken we hoe je beeldende instructies geeft, opdat de spelers zien wat jij als begeleider bedoelt.
 6. In de begeleider als ontwerper bespreken we de voorwaarden voor een goede les: een doelgerichte opbouw met voldoende nieuwe en vertrouwde onderdelen. Spelers willen weten waar ze aan toe zijn, waarheen ze op weg gaan, maar willen dan ook iets verrassends, geheimzinnigs, spannends.
 7. In de begeleider als organisator bespreken we mogelijkheden om de ruimte efficiënt om te bouwen, de beperkte tijd goed te gebruiken, te variëren in groepsvorming, om aan te sluiten bij het moment en centraal te begeleiden. In de begeleider als leerplanontwerper lichten we toe hoe je een leerplan schrijft.
 8. In de Medespeler bespreken we de mogelijkheden van meespelen waarmee je de spelwerkelijkheid kan vergroten en de spelspanning kan doen toenemen.
 9. In de begeleider als grensbewaker bespreken we haar grenzen en flexibiliteit. Als je niet ontspannen voor de groep staat, komt een les niet tot leven. Het ontbreekt dan zowel begeleider als spelers aan openheid voor het hier en nu.
 10. In de uitdager staan we stil bij het precaire proces van eigen inventiviteit honoreren en jongeren uitdagen om grenzen van het kunnen te overschrijden.
 11. In de Regisseur bespreken we hoe je spelverbeteringen kan aanbrengen vanaf de kant om spelkwaliteit te ontwikkelen.  
 12. In de Recensent wijzen we op de waarde van het laten begrijpen door spelers waar het om draait, opdat ze zelfstandig verder kunnen werken. Het spanningsveld tussen subjectieve keuzes van de beoordelend begeleider, objectieve feiten van het leerproces en vaardigheden van de jongeren, is gecompliceerd.
 13. Tot slot vragen we ons af wat een levenlang leren van een begeleider vraagt.

We vertrouwen op algemene basiskennis van ontwikkelingspsychologie, groepsdynamica, leertheorieën, communicatieleer etc en adviseren specifieke bronnen toegespitst op de eigen doelgroep te raadplegen.

In  LuPe in beeld vind je verwijzingen naar collegae op you tube, op  spelenvanuitverbeelding.eu  zie je hoe je spel wel/niet tot leven kunt wekken.

Nastrevenswaardige leerlijnen volgens LuPe

Mogelijke leerlijnen gerelateerd aan de zes piramiden vind je in de afsluitende alinea van  Levenkunst

Ubbergen, update zomer 2018