Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe  nodigt uit alle vaardigheden te ontwikkelen, die van een Magic Teacher verwacht worden.

Magic teacher

We zeggen dat een kind/volwassene kan                        denken, voelen en willen.
We respecteren mensen met                                         zelfdiscipline, flexibiliteit en perspectieven.
Op dergelijke mensen kun je bouwen, ze disciplineren zichzelf, zijn daarvoor niet afhankelijk van geloof of wetgeving. 

Hoe verhouden beide trio's: denken -voelen - willen en zelfdiscipline - flexibiliteit - perspectieven zich tot elkaar? Velen schreven over ieder begrip op zich. Mij is geen publicatie bekend die over de onderlinge verbanden schrijft. Ik doe hier een poging de relaties in notendop aan te tippen en ga graag in gesprek met mensen van werkvloer en wetenschap. 

Door te reflecteren over de gevolgen van je daden, ontdek je je eigen aandeel in een succes of een debacle. Dat kan leiden tot zelfcorrectie en zelfdiscipline, mits onderwijsgevenden je daarin begeleiden.
Door je te realiseren dat gevoelens -  gedachten komen en gaan en dat zelden mensen hetzelfde voelen en denken, besef je relativiteit. Dit kan leiden tot soepelheid, bescheidenheid  en daardoor beweging in situaties.
Het wilsvermogen ontwikkelen is nog altijd een vaag iets. Maar heeft voor mij alles van doen met in perspectieven geloven, die je uitdagen eraan te gaan staan.

De kwaliteiten van zelfdiscipline, flexibiliteit en perspectieven zien, zijn hoge doelen, die we niet zomaar bereiken. Ze vragen van jongeren openheid, betrokkenheid en interesesse met een langere houdbaarheiddatum dan het lesmoment. En dat stelt voorwaarden aan ruimte - tijd en dynamiek binnen een leerproces. Pas dan wordt leren meer dan verplichtingen uitvoeren.

Begeleiden in persoonlijke ontwikkeling naar een zelfsturend authentiek mens, vraagt voortdurende alertheid om op het juiste moment in staat te zijn iemand de juiste reactie te geven en haar/hem vruchtbare vragen te stellen. 

Magic teachers geven jongeren ruimte aan inventiviteit, initiatief, experiment, eigen wijsheid. Het doet de mens goed wanneer eigen associatieve, impulsieve en intuïtieve, mogelijkheden ter aanvulling van het cognitieve, ruimte krijgen. Iets zeker weten is tijdelijk, voortschrijdend inzicht zorgt steeds voor vernieuwing. Het toelaten van de hiermee samenhangende onzekerheid, schept vertrouwen in het onbewuste als rijke bron waarop je vertrouwen kunt. Deze onzekerheid kunnen toelaten gaat niet vanzelf. De spelvloer waarop je voortdurend improviseert rondom het onbekende dat de ander inbrengt, geeft spelers oefenkansen. Magic teachers vragen zich af bij ieder thema, actie:     

  • wat zegt het hen?
  • wat doet het hen?
  • wat kunnen ze ermee?
  • wat willen ze ermee?

Ofwel hoe is er aansluiting te vinden bij hun interesses, inzichten, vaardigheden op dit moment? Via welke aanpak zijn zij werkelijk te betrekken bij de leerstof waarin zij zich willen verdiepen? 

Ubbergen, update zomer 2019