Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe  nodigt uit alle vaardigheden te ontwikkelen, die van een Magic Teacher verwacht worden.

Magic teacher

Magic teachers benaderen acties van jongeren speels. Ze geven hen ruimte voor inventiviteit, initiatief, experiment, eigen wijsheid. Jongeren floreren. Het is leuk om op school te zijn.

Deze publicatie verwacht van de lezer algemene pedagogische inzichten. In Magic teacher komen die kwaliteiten van onderwijsgevende begeleiders aan bod, die het hen mogelijk maken om Ludiek Pedagogische leerprocessen te realiseren. Deze site reikt ervaringen, tips en inzichten aan.
We vertrouwen op algemene basiskennis van ontwikkelingspsychologie, groepsdynamica, leertheorieën, communicatieleer etc en adviseren specifieke bronnen toegespitst op de eigen doelgroep te raadplegen.

Een Magic Teacher laat jongeren bij momenten 'uit de bol' gaan.

In  LuPe in beeld vind je informatie filmpjes en verwijzingen naar collegae op you tube. Voor  korte informatieve films van hoe spel niet en wel tot leven geroepen kan worden verwijzen we naar  spelenvanuitverbeelding.eu 

Nastrevenswaardige leerlijnen volgens LuPe

De overall leerlijnen gerelateerd aan LuPes piramide vind je hier

Concrete lessuggesties vind je in  Spelintermezzo'sSpelcomposities en  Skills4de21eE.

De begeleider als duizendpoot werkten we uit in een aantal kwaliteiten, een soort “Doe het zelf route” voor Magic Teachers. Kies in het menu hiernaast welke je als eerste wilt veroveren of wilt versterken. Reacties zijn welkom.

Ubbergen, update winter 2018