Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe  nodigt uit alle vaardigheden te ontwikkelen, die van een Magic Teacher verwacht worden.

Welke grens stel jij, die ik niet weet?

De veiligheid om tot werkelijke verbeelding, onderzoekend samenspel te komen, hangt van verschillende factoren af. Als de structuren, de opdrachten en de spelregels niets aan duidelijkheid te wensen overlaten, springen jongeren gemakkelijker in het diepe. Op die manier is er al veel voorwerk verricht en durven jongeren vrijuit te experimenteren.

Heldere Begeleiding

Als de begeleider niet ontspannen voor de groep staat, komt een les niet tot leven.
Begeleiden vraagt niet alleen veel zien, maar ook alert en adequaat kunnen reageren op wat je ziet.  Een Ludiek Pedagogische benadering daagt uit tot vrijer samenspel in het hier en nu van een lessituatie. Improviseren en experimenteren gaat beter wanneer spelregels en grenzen voor iedereen duidelijk zijn. We staan hier stil bij veilige grenzen voor hen en voor jezelf.

Onderscheid tussen spel en werkelijkheid

Wat een vreselijke aso

Drie jongeren kregen de opdracht een improvisatie te spelen met als thema discriminatie. Een jongen was daarin zeer overtuigend. Prachtig hoe hij na afloop van het spel, meteen de spelvloer verliet en zei: wat een aso is die kerel zeg. Weet je, ik bedacht dat hij vroeger …., dat zijn vader …, dat hij zelf …… Nou en toen kon ik hem dus wel spelen, dat deed ik goed he? (1990)

Tips voor onderscheid spel en werkelijkheid.

Nieuw en vertrouwd

Het ritme van het vertrouwde - 'dit kennen en kunnen we al' - en de herhaling - ' zo beginnen we altijd' - bieden houvast en veiligheid. Jongeren hechten aan rituelen en gewoontepatro­nen, het ordent hun wereld. Ze weten in detail waar ze aan toe zijn: 'dat doen we altijd zo'. Het nieuwe komt dan in een vertrouwde bedding. Door hiermee rekening te houden blijven ook de onzekere jongeren de rest van de groep vergezellen in onbekende werelden. Iedere nieuwe opdracht kan vertrouwde elementen in zich hebben wat betreft inhoud of werkvorm.

Experimenteerruimte

Spel vraagt om ruimte zowel wat betreft de omgeving, de groep, de ondernemingsvrijheid als de tijd. De tijd is afgebakend door het rooster, zorg dus dat de tijd besteed wordt aan het doel van je les. Als trainen hoofddoel is, komt eigen inventiviteit slechts impliciet aan bod. Als onderzoek hoofddoel is juist wel.  Tips

Jouw eigen ruimte als begeleider

De een kan gemakkelijker de teugels laten vieren dan de ander, de een wordt eerder gespannen van veel werkdrukte en ieders eigen inventiviteit dan de ander. Onderzoek dus ook waar voor jezelf jouw  grenzen liggen.

Ubbergen, update winter 2018