Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe  nodigt uit alle vaardigheden te ontwikkelen, die van een Magic Teacher verwacht worden.

Hoe krijgt een lesontwerp concreet vorm?

Voor het ontwerpen van een les of een reeks lessen heb je naast (vak)methodische - en (vak)didactische kwaliteiten, pedagogisch inzichten ook visie nodig. Visie van waaruit je les geeft. De hele site probeer ik LuPes visie zo concreet mogelijk inzichtelijk te maken om je te verleiden vanuit LuPes spoor op weg te gaan.

Om een les te kunnen ontwerpen,  

 • zie je eerst in gedachten de gekozen les* vanuit de begin­situatie van je groep, 
 • vervolgens pas je de les aan, krijgt deze  vorm vanuit deze groep en dit moment 
 • ten slotte overzie je het geheel: is dit wat je wilt realiseren met je doelgroep?

* Spelintermezzo of  Spelcompositie  e.a. bronnen zoals Spelen vanuit Verbeelding en Spelen is de Kunst

Sta stil bij de appèlwaarden van opdrachten:

 • waar doen de opdrachten een beroep op ?
 • kunnen jongeren dat in hun huidige situatie aan?
 • moeten de opdrachten ingeleid worden met vooroefeningen of aangepast?
 • houd je rekening met agogische aspecten zoals:          
  • vrij durven associëren, initiatief nemen, contacten leggen,
  • kunnen samenwerken (groepsdynamiek),
  • kunnen verwoorden van inzichten,
  • constructief commentaar kunnen leveren.

Voor meer aanwijzingen click hier.

Ubbergen, update  zomer 2018