Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe  nodigt uit alle vaardigheden te ontwikkelen, die van een Magic Teacher verwacht worden.      

Goed kunnen organiseren is
niet iedereen aangeboren.

Om samen te kunnen spelen zijn spelregels en spelafspraken noodzakelijk, zodat ieder weet binnen welk kader men speelt. Als je enige ervaring hebt, kun je hele groepen met het grootste gemak zelfstandig laten werken. We  bespreken mogelijkheden om de ruimte efficiënt om te bouwen, de beperkte tijd goed te gebruiken, te variëren in groepsvorming om aan te sluiten bij het moment en centraal te begeleiden.

Ruimte, tijd, materiaal, groep en begeleiding
Efficiënt organiseren van al deze aspecten zorgt voor voldoende mogelijkheden.
Vaak is de begeleider veel bezig, zorg vooral dat jongeren intensief actief zijn. 

Ruimte

Ruimte om opdrachten naar eigen hand te zetten, zodat eigen inventiviteit kansen krijgt. Hiervoor is de woordkeus van de begeleider van essentieel belang. Slaafs volgen wil bijna niemand meer of het is uit desinteresse: okay als het moet, zeg dan precies wat je wilt en dan doe ik dat wel met zo min mogelijke inspanning. Mogen zij zelf aan de gang ermee dan krijg je ze misschien enthousiast. Het vraagt om erkenning van meerdere opties en daarvoor de ruimte geven.

Tijd

In het zap snap tijdperk wil men snel tevreden zijn, scoren en weer iets anders ondernemen.
Graag relevante opdrachten in het hier en nu of hooguit voor morgen.
Vragen
Hoe lang in hun spanningsboog?
Hoeveel re – activering - intermezzo’s zijn nodig per bijeenkomst?
Hoe lang kunnen jongeren werkelijk actief werken aan een opdracht?
Wat hebben zij daarvoor nodig?
Welke programlengte werkt bij hen optimaal (aantal weken/lessen)?
Welke selectie en verdeling in delen van een eindopdracht volgt daaruit?
Hoe is de einddatum qua beleving te actualiseren gedurende de werkperiode?

De groep

Je kunt werken in hele groepen, halve groepen, subgroepjes, duo's en solo's.
Door variatie in groepsgrootte kun je afstemmen op de be­hoeften van dat moment. In subgroepen kun je meer individueel tegemoet komen aan tempo - en niveauverschil en gedetailleerdere opdrachten geven op niveau van dat groepje. In hele of halve groep werk je globaler en geef je algemene aandachtspunten. 

Vraag : Hoeveel opdrachten kunnen zij tegelijkertijd aan?

De begeleiding

Een goed begin is het halve werk, goede verdere begeleiding is de andere helft. Jongeren kunnen niet uit zichzelf zomaar tegelijkertijd gaan werken in subgroepen. Je kun hen hierin wegwijs maken. Spreek spelregels af waaraan ieder zich moet houden en start de eerste lessen met centraal begeleiden.

Ubbergen, update winter 2018