Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe  nodigt uit alle vaardigheden te ontwikkelen, die van een Magic Teacher verwacht worden.

Eigen inventiviteit

Eigen inventiviteit is volgens mij het hoogste doel waar we naar kunnen streven, het vraagt om inzet, eigen ideeën, doorzetttingsvermogen. Jongeren uitdagen biedt hen kansen meer te kunnen dan ze zelf beseffen. Hen uitdagen hun grenzen van het kunnen te buiten te gaan is echter een precair proces. Ze  geven zich er niet zomaar vol vuur aan over. Leren op school is zelden per definitie autotelisch. Autotelisch leren stelt voorwaarden niet alleen aan betrokkenheid maar ook aan de verhouding: vaardigheid van de jongeren en uitdaging door de opdracht.

Flow biedt een intense ervaring,

waarbij je één bent met je actie en al het dagelijkse vergeet. Hiervoor is optimale concentratie, bekwaamheid en toewijding nodig. Vaak functioneren we op de automatische piloot, werken we onder te hoge (we raken gespannen) of te lage spanning (we raken verveeld). Flow is daarbij ver zoek. Alleen als alle omstandigheden gunstig gezind zijn en je eigen inzet optimaal uitdaagt, wordt de gulden middenweg begaanbaar en genieten we van hetgeen we doen.

Creativiteit en flow

Het mooiste resultaat ontstaat als er gewerkt wordt in flow , de creativiteit vloeit dan als het ware van zelf. Dit vraagt om volledige alertheid van de jongeren in het hier en nu, om alles buiten te sluiten wat niet relevant is, zich optimaal te concentreren op de uitdaging en de eigen vaardigheden maximaal in te zetten. Begeleidingskwaliteiten worden optimaal uitgedaagd om kinderen en jongeren te laten  flowreren.

         

De zone van naaste ontwikkeling Vygotsky             De zone van Flow ervaringen Csikszentmihalyi

De vaardigheden:

 • voorstellingsvermogen,
 • hanteren van reeds verworven kennis en inzichten,
 • onderzoeksmogelijkheden,
 • samenwerkingskwaliteiten
 • presentatie mogelijkheden.

De uitdaging:

 • het onbekende aan durven gaan, 
 • complicaties ontwarren,
 • verworven kennis in nieuwe uitdagingen bruikbaar inzetten,
 • kwaliteitseisen die gesteld worden aan de uitvoering van de opdracht, die vrijblijvendheid voorkomen.

Het onderling afstemmen van uitdaging en vaardigheden
Begeleiders die zich afvragen wat deze bijeenkomst de jongeren zegt en doet,  sluiten aan bij de vaardigheden van jongeren. Als ze zich vervolgens afvragen wat jongeren met het aangebodene kunnen en hen optimaal uitdagen tot het verleggen van hun grenzen (weten, durven, kunnen) bieden zij kansen tot flo(w)reren.

Als jij hun vaardigheden zodanig ondersteunt dat ze op hun tenen net de uitdaging aankunnen, geef je hen kansen te genieten.

 • Verwoord de uitdaging helder in eisen, die ervoor zorgen dat vrijblijvendheid geen kans krijgt.
 • Zorg tijdens het begeleiden ervoor dat de uitdaging aansluit bij ieders beginsituatie en hen verder brengt.

Flo(w)reren is eigenlijk altijd een onverwacht cadeautje.
Je kunt als begeleider nog zo’n prachtig materiaal gevonden hebben, je les zorgvuldig hebben voorbereid en in opperbeste stemming en samenspel zijn met je groep. En dan nog kan het resultaat je slechts tevreden stellen óf je heerlijk uit je bol doen gaan van YES WE DID IT. De kunst van lesgeven en begeleiden is ter plekke voortdurend uitdagingen bijstellen voor de jongeren laten ontdekken hoe ze zichzelf onderwijs op maat kunnen gunnen, door dynamisch te  balanceren. 

Passie

Passie heeft verbeelding, voorstellingsvermogen nodig en het vrij baan geven aan het Ludieke. We plaatsen  verbeelding, voorstellingsvermogen als voorwaarden hieronder op de verticale lijn.
 

Onderwijs doet beroep op kennen en kunnen // weten en handelen //  feiten en ambacht. Deze vaardigheden plaatsen we hieronder op de horizontale lijn.

 

Tussen deze twee spanningslijnen speelt een leerproces zich af. Aandacht voor de verticale lijn (uitdaging) is daarom zeer gewenst opdat de horizontale lijn (vaardigheden)ermee in de precaire balans is. Een inclusief leerproces, kan je daar enigszins bij helpen. Niet blijven steken in dagdromen, maar evenmin in product eisen en tijdsdruk. Die komen het leerproces niet ten goede.

Het vraagt optimale interactieve begeleidingskwaliteiten; durf om improviserend af te wijken van een eerdere opzet om aan te sluiten op het hier en nu. Daarvoor helpen noch digitale noch papieren tijgers.

Flow vraagt van begeleider en lerenden

 • volledige alertheid in het hier en nu,
 • alles buiten te sluiten wat niet relevant is,
 • optimaal zich te concentreren op de uitdaging
 • de eigen vaardigheden maximaal in te zetten. 

Het onderzoek start bij speelsheid, de verbeelding, het echte willen. Zodat van daaruit enthousiasme ontwaakt evenals de behoefte om feiten en ambacht te veroveren. De pijl zigzagt omhoog voorbij dagdromen door tot actie over te gaan.

Voorkom  virusinfecties en stel  heldere grenzen. Jongeren bereiken de optimale balans als ze vol overtuiging vanuit eigen wijsheid vaardigheden veroveren. Vanuit hetgeen iemand nastreeft, integreren willen, kennen en kunnen. Ik vermoed dat 

 • door de verbeelding - het voorstellingsvermogen het willen ontwaakt.  
 • door het kunnen het handelen en daardoor het ervaren ontwaakt
 • door het kennen inzicht in kennis en het zelf kunnen denken zich ontwikkelt 

Als ze alle drie gelijktijdig functioneren verwacht ik dat de leerintensiteit kan oplopen zoals de zigzaggende pijl aangeeft.