Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe  nodigt uit alle vaardigheden te ontwikkelen, die van een Magic Teacher verwacht worden.

Allround is dat mogelijk?

We zeggen dat een kind/volwassene kan                        denken, voelen en willen.
We respecteren mensen met                                         zelfdiscipline, flexibiliteit en perspectieven. 
Op dergelijke mensen kun je bouwen, ze disciplineren zichzelf, zijn daarvoor niet afhankelijk van geloof of wetgeving. 

Hoe verhouden beide trio's: denken -voelen - willen en zelfdiscipline - flexibiliteit - perspectieven zich tot elkaar? Velen schreven over ieder begrip op zich. Mij is geen publicatie bekend die over de onderlinge verbanden schrijft. Ik doe hier een poging de relaties in notendop aan te tippen en ga graag in gesprek met mensen van werkvloer en wetenschap. 

  • Door te reflecteren over de gevolgen van je daden, ontdek je je eigen aandeel in een succes of een debacle. Dat kan leiden tot zelfcorrectie en zelfdiscipline, mits onderwijsgevenden je daarin begeleiden.
  • Door je te realiseren dat gevoelens -  gedachten komen en gaan en dat zelden mensen hetzelfde voelen en denken, besef je relativiteit. Dit kan leiden tot soepelheid, bescheidenheid  en daardoor beweging in situaties.
  • Het wilsvermogen ontwikkelen is nog altijd een vaag iets. Maar heeft voor mij alles van doen met in perspectieven geloven, die je uitdagen eraan te gaan staan.

De allround kwaliteiten van zelfdiscipline, flexibiliteit en perspectieven zien zijn hoge doelen, die we niet zomaar bereiken. Ze vragen van jongeren openheid, betrokkenheid en interesesse met een langere houdbaarheiddatum dan het lesmoment. En dat stelt voorwaarden aan ruimte - tijd en dynamiek binnen een leerproces. Pas dan wordt leren meer dan verplichtingen uitvoeren.

Levenskunst
Allround begeleiden in persoonlijke ontwikkeling naar een zelfsturend authentiek mens, vraagt voortdurende alertheid om op het juiste moment voor in staat te zijn iemand de juiste reactie te geven en haar/hem vruchtbare vragen te stellen. Om je bewust te worden welke stappen je al op de goede weg zet, stelden we je vanuit LuPes Piramide enkele vragen

Volwassenheid bereikt niemand, dat is zoiets als een zich verwijderende horizon, waardoor ieder een levenlang op de been blijft.

Ubbergen, update zomer 2018