Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe  nodigt uit alle vaardigheden te ontwikkelen, die van een Magic Teacher verwacht worden.

Inspireren: het voorstellingsvermogen oproepen

Hoe wil jij het voorstellingsvermogen oproepen, dat jongeren nodig hebben om zich de leerstof, het te onderzoeken thema, de te bezoeken culturele activiteit, de te interviewen persoon voor te kunnen stellen?
Al vertellend kun je de luisteraars iets voor ogen schilderen, al spelend bepaal je al meer hun voorstellingsvermogen door houding, kleding, acties en reacties. Wanneer kies je voor concretisering en wanneer voor in zekere zin abstracte verwijzingen? 
Probeer hobby’s, expertise, interesses van je groepsleden te ontdekken. Jongeren kunnen zo evenzeer als inspirator de groep enthousiasmeren. Ook is hun surfgedrag op internet te gebruiken met opdrachten naar filmpjes, logo’s, foto’s , muziek e.a. informatie. Als je de verbeelding aanspreekt lopen velen warm voor een uitdaging.

Hoe roep je iemands verbeelding op?

Door stil te staan bij

  • het voor ogen schilderen van een onbekende situatie,
  • het ruimte scheppen voor vragen,
  • het tips geven t.a.v. mogelijkheden,
  • het ruimte scheppen voor halve woorden omdat het wel vermoed of aangevoeld wordt, maar nog niet begrepen;
  • toepasselijke muziek te laten klinken
  • beeldend materiaal te tonen: toepasselijke foto's, attributen, maskers 
  • de groepsruimte in een bepaalde sfeer aan te kleden.

kun je velen een handje helpen.

Valkuil voor de begeleider:            

  • uit enthousiasme voor eigen ideeën, geef je er teveel en bied je jongeren geen kansen, waardoor hun voorstellingsvermogen onvoldoende ruimte krijgt.

Ubbergen, update winter 2018