Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe  nodigt uit alle vaardigheden te ontwikkelen, die van een Magic Teacher verwacht worden.

Heldere instructies die tot eigen voorstellingen leiden

Een goede begeleider speelt in op persoonlijke mogelijkheden en past zo de begeleiding aan.
Een ludiek begeleider geeft ook tips, zonder het gras voor de voeten weg te maaien. Hierdoor komen jongeren zelf op ideeën. Er zijn diverse manieren van  voorbeeldig' instrueren  . Een pen kan van alles worden, een probleem kun vanuit zeer verschillende invalshoeken (rollen) onderzoeken.

De focus ligt op het versterken van het speelse en tegelijkertijd op een constructieve spanningsboog die voelbaar maakt dat het niet zomaar doen alsof is.

  • Maak het spannend voor elkaar

Wijs tijdens het werken aan de opdrachten erop dat je echt benieuwd bent naar adviezen van je groep in zake het te onderzoeken thema. Breng onverwachte opdrachten of informatie in waardoor de ­aandacht versterkt (probleem, tijdsdruk, publiciteit, geheim­zin­nigheid of confrontatie). In de spelwerkelijkheid van een spelcompositie gaat dat eenvoudiger dan in de schoolse realiteit.

  • Het kan altijd beter

Niemand kan meteen helder overdragen wat ze woordelijk begrijpt. Laat jongeren dus oefenen in overdracht qua woordkeus, volgorde, ondersteunend beeldmateriaal. Ga eens achterin de klas staan als zichtbaar teken dat zij verstaanbaar moeten zijn

  • Geef het een officieel tintje

Het presentatievlak wordt tot podium van een theaterzaal verheven. Alles wat er niet thuishoort gaat opzij (prullenbak, stapel schriften, rugzakjes). Deze paar minuten extra tijden geven aan dat presenteren serieus genomen wordt.

Valkuil voor de begeleider:

je focust teveel op uitleg, organisatie en
onvoldoende op inleving in de betekenis van het thema of project voor je doelgroep.

Ubbergen, update winter 2018