Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe  nodigt uit alle vaardigheden te ontwikkelen, die van een Magic Teacher verwacht worden.

Een leerkracht is nooit uitgeleerd

Voortdurend is ieder zich aan het voorstellen hoe iets vorm gegeven kan worden en welke betekenis het daardoor krijgt. Of dit nu gaat om lessen ontwerpen als begeleider of iets in je leven realiseren als lerende.

De begeleider:
Verbeelden: lesideeën krijgen
Vormgeven: het ontwerpen in een goede opbouw
Betekenis geven: lis de les verlopen zoals jij hem bedoeld had?

De lerende:
Verbeelden: zich voorstellen hoe iets binnen de mogelijkheden kan.
Vormgeven: hieraan vormgeven in woord, daad en interactie
Betekenis geven: inzicht krijgen in je handelen door reflectie

Voor wie kennis wil nemen van achterliggende theorieën voor hetgeen mij gaande houdt zijn er o.a. de volgende bronnen. 

 • Berding J Ik ben ook een mens (2016)
 • Biestra G Het leren voorbij (2016)
 • Biestra G De terugkeeer van het lesgeven (2018)
 • Bjorkvold JR De muzische mens
 • Dijksterhuis A Het slimme onbewuste 
 • Csikszentmihalyi M, Creativiteit 
 • Csikszentmihalyi M, Flow
 • Fritz R De weg van de minste weerstand (creativiteit)
 • Gardner H The arts and human development
 • Gardner H Five minds for the future
 • Guntern G Het ongelijk van de patrijs (creativiteit)
 • Grunwald D De muziek van de speler
 • Huizinga J Homo Ludens (1938 - 2010)
 • Houdson R Soul and Sensuality
 • Jackson S, Csikszentmihalyi M, Flow in de sport
 • Knoope M De creatiespiraal
 • Jackson S.A., & Eklund, R.C. Assessing flow in physical activity: The Flow State Scale-2 and Dispositional Flow Scale-2. Journal of Sport and Exercise Psychology, 24, 2002. pag 33-150. 
 • Laevers L en Sanden van P. Het basisboek voor een ervaringsgerichte kleuterklaspraktijk. Reeks Kleuteronderwijs, nr 1 F. CEGO Leuven Laevers F. e.a Ervaringsgericht werken in de basisschool, Reeks Basisonderwijs, nr 1 
 • Laevers F. De Leuvense betrokkenheidsschaal voor kleuters Reeks Onderzoek, Opleiding en Begeleiding, CEGO Leuven Vesaliusstraat 2, 3000 Leuven België
 • Stralen G van en Gude R ... (red)  En Denken! Bildung voor leraren. Leusden ISVF (2012)
 • Turner V From Ritual to Theatre, the human seriousness of play
 • Vygotsky L Cultuur en ontwikkeling
 • Witteveen W De grote Piramide van Gizeh

Graag word ik geattendeerd op mij onbekende informatie en inspiratie bronnen voor Ludiek Pedagogiek. Mail ze naar LJ@ludiek-pedagogiek.eu

Ubbergen update zomer 2018