Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe  nodigt uit alle vaardigheden te ontwikkelen, die van een Magic Teacher verwacht worden.

De Recensent

Het kunnen begrijpen waar het om draait, vraagt van de begeleider heldere waardering van wat er gepresenteerd is en welke betekenis zij daaraan verleent. Zodat kinderen en jongeren zich kunnen verbeteren.

Kijkkaarten en vragen geven jongeren handreikingen om presentaties te bespreken. Naarmate je meer gericht vragen kunt stellen en hanteren, groeit bij hen inzicht en daarmee het vermogen zelfstandig te functioneren in een onderzoek.

Laat jongeren kijken vanuit een opdracht
Het kijken wordt intenser als jongeren vanuit een opdracht of specifieke rol moeten kijken. Vervolgens reageren zij van daaruit op het gepresenteerde.

Laat het nabespreken van een rollenspel altijd kort aan de orde komen.
Alleen door inzicht in het gespeelde, komen spelers tot zelfstandig spelen naar eigen voorkeur en inventiviteit. Het gaat LuPe zelden om het geven van eenduidige antwoorden, vaker om het genuanceerd kunnen kijken, luisteren, denken en de onderlinge uitwisseling.

Als opstap naar het zelf formuleren van kijkkaarten en vragen op maat van het nabespreken van een spel en het beschouwen van een kunstuiting vind je hier voorbeelden.

Tips

  • Ga op zoek naar wat voor wie op welk moment relevant is.
  • Vraag je af of de taal die je gebruikt, begrijpelijk is.
  • Evalueer na afloop welke kijkopdracht favoriet was, waarom welke niet en hoe dat komt.
  • Welke kijkkaart of vraag het best feedback levert en waardoor dan.

Valkuil voor de begeleider:

Jongeren spelen en onderzoeken onvoldoende al doende, er wordt teveel gesproken, overlegd, bevraagd, uitgesteld. Men lijkt nooit klaar voor het daadwerkelijke werk.
De focus ligt teveel op weten en onvoldoende op ontdekken en ervaren.
Dus alles met mate wat dit keer niet aan de orde komt, komt een volgend keer.

Ubbergen, update winter 2018