Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe  nodigt uit alle vaardigheden te ontwikkelen, die van een Magic Teacher verwacht worden.

Theater is een afspiegeling van het leven.

Spel/drama/theater is een afspiegeling van leerroutes voor het leven en daarom zo bruikbaar als onderwijs ook vorming voor het leven nastreeft. Onderwijs kan van theater leren hoe spanningsbogen de aandacht van mede - en tegenspelers in de greep houdt. 

De begeleider als Regisseur focust op het vormgeven.

Soms zal de begeleider zich meer als regisseur opstellen en meer bepalend willen zijn qua kwaliteitseisen aan diepgang in onderzoek of ambachtelijkheid qua overdracht. Als onderwijsgevende weet je immers duidelijk waarom je iets bepaalds vraagt.

Laat een onderzoek of spel niet voortkabbelen totdat de energie opdroogt. Dit vertraagt nodeloos de ontwikkeling. Ontneem hen echter niet op uitdagende momenten eigen leerkansen en laat het worstelen en boven komen.
Het eerder besproken observatietalent en algemene beroepskennis zijn hierin de raadgevers. Als je inschat dat het tijd is voor zinvolle hints, help hen dat opdat ze het zelf kunnen doen. Zorg echter wel dat ze vanuit eigen voorstellingsver­mogen en inventiviteit kunnen blijven werken. Een opmerking maakt hen slechts bewust waarop ze kunnen letten, waarheen het leiden kan, welk criterium er gesteld wordt.

Al doende leren we

De echte relevante aanwijzingen kunnen niet worden beschreven, ze zijn te persoonsgebonden en situatie afhankelijk. Wij geven slechts enkele tips voor spelimprovisaties en spelpresentaties.

 • In de beperking toont zich de meester. Vaak helpt een korte aanwijzing beter, dan een breedvoerige uitleg. 
  • Geef ze iets te doen: schrijf een brief/mail; telefoneer; zet koffie, ruim op,  slenter door de straat, overleg al voetballend, dans je verlangen en zing je protest, als je ze wilt zien spelen in plaats van praten.
 • Het resultaat geldt
  • Bevraag het werken:'ben je niet te snel tevreden?', 'durf je het aan?, ‘weet je hoe je het wilt aanpakken?’
  • Scherp de complexiteit van een dilemma, het belang van de actie aan.
 • Deed ik dat?
  • Benoem wat ze spontaan deden, hierdoor doen jongeren vaak ontdekkingen in hetgeen ze onbewust vanzelf deden zonder te beseffen.

Valkuil voor de begeleider:

Het product wordt belangrijker dan het proces, niet de kwaliteiten van de kinderen of jongeren maar de eigen regisseurskwaliteiten qua vormgeving willen gezien worden.

Ubbergen, update winter 2018