Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe  nodigt uit alle vaardigheden te ontwikkelen, die van een Magic Teacher verwacht worden.

Inspireren: het voorstellingsvermogen oproepen

Hoe wil jij het voorstellingsvermogen oproepen, dat jongeren nodig hebben om zich de leerstof, het te onderzoeken thema, de te bezoeken culturele activiteit, de te interviewen persoon voor te kunnen stellen?
Al vertellend kun je de luisteraars iets voor ogen schilderen, al spelend bepaal je al meer hun voorstellingsvermogen door houding, kleding, acties en reacties. Wanneer kies je voor concretisering en wanneer voor in zekere zin abstracte verwijzingen? 
Probeer hobby’s, expertise, interesses van je groepsleden te ontdekken. Jongeren kunnen zo evenzeer als inspirator de groep enthousiasmeren. Ook is hun surfgedrag op internet te gebruiken met opdrachten naar filmpjes, logo’s, foto’s , muziek e.a. informatie. Als je de verbeelding aanspreekt lopen velen warm voor een uitdaging.

Hoe roep je iemands verbeelding op?

 • het voor ogen schilderen van een onbekende situatie,
 • het ruimte scheppen voor vragen,
 • het tips geven t.a.v. mogelijkheden,
 • het ruimte scheppen voor halve woorden omdat het wel vermoed of aangevoeld wordt, maar nog niet begrepen;
 • toepasselijke muziek te laten klinken
 • beeldend materiaal te tonen: toepasselijke foto's, attributen, maskers 
 • de groepsruimte in een bepaalde sfeer aan te kleden.

Voorbeeldig begeleiden 

We geven een voorbeeld aan de hand van een pen die de kring rondgaat en waarvan ieder iets anders moet maken. Voor hen bij wie tijdens het verzinnen echt een aarzeling ontstaat, kan een opmerking helpen.

 • Plaats het bekende (een pen in dit voorbeeld) in een andere context: Het zit in een dokterstas (injectiespuit).
 • Reik werkwoorden aan waarmee meer associaties mogelijk zijn: Je kunt ermee zwaaien (vlag, roe, thermometer, stokje van de dirigent).
 • Verander het voorwerp qua grootte: groter of kleiner (boomstam, spijker).
 • Verander de temperatuur: warmer, kouder (lucifer, ijsco).
 • Verander het materiaal: het is van metaal, hout, er zitten haren aan (schroevendraaier, knuppel, lijmkwast).
 • Voeg aan het voorwerp een eigenschap toe: je kunt erop zitten, ermee lopen, ermee eten, het is eetbaar (wip, wandelstok, bestek, friet).
 • Voeg een bijvoeglijk naamwoord toe: De zware .., vederlichte .., gouden .(gewichtsbalk, pijl, veer).

Valkuil voor de begeleider:            

 • uit enthousiasme voor eigen ideeën, geef je er teveel en bied je jongeren geen kansen, waardoor hun voorstellingsvermogen onvoldoende ruimte krijgt.

Een scala aan talenten zien

Een scala aan talenten is in iedere groep aanwezig, ieder wil daarin erkend worden. Onderwijs is succesvol als het is afgestemd op individuen, specifieke groepskenmerken, de actuele schoolsfeer.  Waarnemingsvermogen is daarom een onontbeerlijke beroepskwaliteit én als inspiratiebron én als informatiebron voor de begeleider. 

Passie

Onderzoek heeft passie nodig om het onmogelijke of onvoor­stelbare waar te maken. Het ritme van werken is daardoor zeer geva­rieerd van schijnbaar niets doen tot fanatiek verslaafd zijn en gestaag doorwerken. 
Als een begeleider dergelijke ontstaansprocessen zorgvuldig begeleidt ontstaan er pareltjes.
Twee belangrijke peilers waarop goed onderwijs rust, zijn:

 • weten wat er leeft in de groep
 • onderzoeken hoe je iedereen er bij kunt betrekken. 

Ubbergen, update zomer 2019