Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt ons uit het onbewuste te betrekken bij het bekende ofwel bewuste.

Niet het verstand, het voorstellingsvermogen schiet te kort.

Günther Anders (Joods Zwitsers filosoof 1902-1992).

We realiseren technisch veel zonder ons werkelijk voor te stellen wat we ermee realiseren. Günther Anders (1902 -1992) onderzocht welke oorzaak daaraan ten grondslag lag en kwam tot bovenstaande conclusie (art 1980).

Als we ons niet voorstellen wat we technisch kunnen, zijn we slechts betrokken bij de uitdaging: ik zal het waarmaken, maar niet bij hetgeen we er mee waar maken. Beschouwingen kunnen veranderingen/bijstellingen teweeg brengen, stelde hij. Gebrek aan fantasie als moderne vorm van gewetenloosheid. 

In 1977 begon ik mijn tweede studie aan de theaterschool in Amsterdam. In 1981 rondde ik deze studie af met een scriptie: De verbeelding aan de macht, een eigen interpretatie van de slogan uit de jaren '68.

Spel als een van de toegangspoorten tot Verbeelding.

Vrijbaan binnen onderwijs voor integratie van het voorbewuste, het beeldende, het klankrijke, het experimentele, het niet logische, met het nuchter weten, dat iets anders is dan het kunnen; met ieders talenten en kwaliteiten. 

Als we van Verbeelding spreken, bedoelen we de beelden, de zinnen die spontaan opkomen, vaak op een onverwacht moment. Je bedenkt ze niet, creeërt ze niet, ze vallen je toe, komen in je op, je had er eerder geen weet van. Naarmate je meer openstaat voor impressies, kun je meer innerlijk waarnemen wat je ziet, hoort en voelt.

N.B. Cultuur in de spiegel  (Barend van Heusden 2010) gebruikt verbeelden in lijn met beeldende kunst als vormgeven en sluit daarmee niet aan bij de podiumkunsten: dans, spel/drama/theater en muziek. 

Het woord fantasie betekent oorspronkelijk in het Grieks 'zich voorstellingen maken'. Het hangt samen met de ontvankelijkheid voor innerlijke beelden, deze ontvankelijkheid is een voorloper van. Door zelf te fantaseren, train je het voorstellingsvermogen en ga je open staan voor wat er nog niet is: dagdromen, ideeën, spontane associaties en vervormingen van reeds vormgegeven verbeelding. Je mengt dan werkelijkheid met onwerkelijkheid.. Je creeërt voor jezelf beelden (verbeelden) naar aanleiding van een gebeurtenis, boek, muziekstuk, film, dans, toneel- of theaterstuk. Je kunt die toegangspoorten ruimer open zetten door muzische kwaliteiten in te zetten: als je tekent - zie je meer; als je zingt - hoor je meer; als je danst - ervaar je meer; als je speelt - besef je meer wat iemand tussen de regels door zegt.

Onze werkelijke problemen kunnen niet worden opgelost
op hetzelfde niveau van denken
als waarop we ze hebben gecreeërd
.                                                 
 Albert Einstein

De weg via voorschriften is lang, via voorbeelden kort 

Vanuit eigen ervaringen binnen spelwerkelijkheden* ofwel binnen veilige schoolmuren schooltijden en/of afspraken, kunnen jongeren inzichten aan den lijve op doen. Spelactie leidt immers niet tot consequenties in de buitenwereld.

* het begrip 'spelwerkelijkheden' dient ruim opgevat te worden. Dit kunnen digitale en analoge spelen zijn met sportieve - intellectuele - wiskundige  - historische - natuurkundige - muzikale - beeldende - dansante uitdagingen of een rollenspel - situatiespel - trainingsspel - drama - theater gerichte opdracht, al dan niet in onderlinge speelse competentie.