Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt uit van haar lijflied, enkele beeld introducties en informatieve filmpjes te genieten.

Homo Ludens & LuPe

Spel is ‘een vrijwillige handeling of bezigheid die 
binnen zekere vastgestelde grenzen van tijd en plaats
wordt verricht naar vrijwillig aanvaarde doch volstrekt bindende regel
met haar doel in zichzelf,
begeleid door een gevoel van spanning en vreugde
en door een besef van “anders zijn” dan het “gewone leven
”.                     Johan Huizinga

Het onderwijs geeft anno de 21e eeuw nog steeds onvoldoende ruim baan aan spel. Allerlei instanties zien gevaren, wetenschap roept op tot lezingen en theorieënover spel. Vanuit spel denken en leven is de meesten vreemd.  

Het gaat niet om rationele inhoud, zakelijke informatieoverdracht of afvinken van leerlijnen. Het gaat niet cursorisch stap voor stap, altijd staat het improviserend hier en nu van zowel spelers als spelbegeleider centraal: wat voel ik nu, wat komt er nu bij me op? In spel kun je altijd woorden en daden weer uitgummen.

Een korte film getuigt beeldend van de strijd om speelveld en speelruimte te vergoten.

 

Homo Ludens&LuPe 2016 from Lidwine on Vimeo.

Ruim baan voor het ludieke in cultuureducatie.

Homo Ludens en Homo Sapiens gaan een relatie aan in alle cultuur uitingen zoals:  kunsten, wetenschap, religies, sporten, tradities etc. Het ligt dus zeer voor de hand dat zij ook samen de leerroutes erheen en de pedagogische begeleiding daarbinnen, op zich nemen. 

Ludiek is afgeleid van Homo Ludens en betekent een speelse benadering van onderzoekend en ontwerpend leren. Het ludieke schept ruimte voor het intuïtieve, het impulsieve, het inventieve en biedt ruimte aan associëren, fantaseren, experimenteren als compagnon van het analyseren, redeneren en produceren. Ten alle tijden kan de drie dimensionale gum gebruikt worden bij ieder experiment op de werkvloer of in een gesprek.

Het speelse kan het vertrouwen bevorderen in het tegemoet gaan van het onbekende, omdat er tevoren afgesproken is dat alles binnen een spelwerkelijkheid onderzocht wordt en vorm krijgt.

Als jongeren voldoening ervaren in het veroveren van de lege ruimte, in het volhardend experimenteren en het improviserend zelf ontwerpen, ontdekken ze bronnen die het weten vooruit zijn. Logische en rationele educatie wordt zo uitgebreid met het intuïtieve weten, inventieve ideeën en het impulsieve handelen. 

update zomer 2019