Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe nodigt uit  kennis te maken met informatie die ten grondslag ligt aan haar bestaan.

Wat vorm je in wie?

                              jong geleerd is oud gedaan            

              

zo vader zo zoon                                    moedertje spelen 

We zagen de afgelopen eeuw een verschuiving van gehoorzamen aan anderen naar jezelf trouw zijn. Tegenwoordig neigen we bij tijd en wijle naar het andere uiterste.

Cultuur kent veel facetten: religie- kunsten- wetenschap- sporten - ambachten - tradities – wetten - gewoonten etc. Wat vorm je in wie vanuit levensbeschouwelijke - wetenschappelijke – kunstzinnige- sportieve of ludieke motieven?

                  In de opvoeding wordt beslist of wij genoeg van de wereld houden om er verantwoordelijkheid
                  voor te nemen en haar meteen ook te redden van de ondergang die, zonder die vernieuwing,
                  zonder de komst van de nieuwen en de jongeren, onvermijdelijk zou zijn.                  

                  In de opvoeding beslissen wij ook of we onze kinderen genoeg liefhebben om hen niet
                  uit onze wereld te verbannen en hen aan zichzelf over te laten,
                  noch hun de kans te ontnemen om iets nieuws -
                  iets dat niet door ons te voorzien valt - te ondernemen.

                                                               Hannah Arendt ( in Het leren voorbij blz 167 Gert Biesta (2016)

Iedere vorming legt eigen accenten. Pedagogiek is de trouwe compagnon van onderwijs en beoogt een integratie van persoonlijke ontwikkeling met het kunstzinnige, ambachtelijke, wetenschappelijke, sportieve onderwijs opdat persoonlijke inventiviteit opbloeit.

De docent als sfeerscheppend pedagoog

Van sferen gaat een enorme werking uit, zo weet iedere leerkracht. De kunst en het vermogen sferen te creëren is niet ieder aangeboren. Inzicht in de werking ervan en dagelijks oefenen om voortschrijdende vaardigheden te veroveren is belangrijk. Het gaat immers om een prikkelende en inspirerende atmosfeer te kunnen realiseren.

Zo ging ik herhaaldelijk naast mezelf staan en sprak in rol het commentaar uit dat ik vermoedde dat mijn groep had, om daarna weer terug in functierol het anders te doen, de driedimensionale gum kan sferen ten goede keren. Iedere leerkracht kan alleen op persoonlijke krachten enthousiasmeren en een vruchtbare atmosfeer veroveren.

De Reformpedagogen en hun sleutels voor Ludiek Pedagogiek

Meten is nog geen weten en dat wordt vaak vergeten. Het speelse boort het hoognodige onbewuste aan en laat het weten aan den lijve ervaren. Onze voorgangers: Maria Montesori, Rudolf Steiner, Peter Petersen, Hellen Parkhurst, Célestin Freinet, Paolo Freire, Ferre Laevers, Geert Biestra e.a. hebben de weg bereid die wij vervolgen.

Psychologen als  Winnicott, Vygotsky, Gardner en Csikszentmihalyi baanden in de 20e eeuw een weg voor het ludieke. De leerstijlen van Kolb en de kunst van het bevestigen en vragen stellen, droegen ook een steentje bij.