Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe nodigt uit  kennis te maken met informatie die ten grondslag ligt aan haar bestaan.

De androgyne mens

Bekommert zich niet om het absolute weten, ze wantrouwt dit, ze weet beter.

Voorbij onze ideeen van wat goed of verkeerd is,
is een andere plek.
Ik zal je daar ontmoeten.
                                           Rumi Jalal al Din

Leonardo da Vinci (Italiaans kunstenaar en wetenschapper 1452-1519) tekende de mens volgens oude Griekse ideale schoonheidsverhoudingen. De oosterse danseres harmonieert alle wiskundige figuren stromend in haar bewegingen en bekommert zich niet over strakke rechtlijnige kaders, ze speelt ermee.

       

Oeroude wereldwijde symbolen

De Indiase danseres  danst vrij in de verschillende geometrische vormen, ze laat zich er niet door begrenzen. In de tekening van Leonardo da Vinci zien we de mens als vijfhoek ofwel pentagram, geplaatst met verdraaide voeten in het vierkant en verspreid in de cirkel. LuPe danst in de cirkel en bekommert zich niet om geometrie. De symbolen zijn oeroud en wereldwijd. We staan stil bij een willekeurige greep uit deze rijkdom aan symbool - betekenisgeving. 

De dansende mens in cirkel – vierkant – ruit en zeshoek

Het anti lichamelijke van de westerse cultuur heeft de mens geen goed gedaan. Het zinnige der zintuigen is er niet alleen voor het verkennen van de wereld, dat leidt tot “weten’’ (ratio). Ze verleidt de mens ook en laat haar genieten. Het zinnelijke (passie) brengt de mens vaak meer in beweging, dan het debatteren over ‘het wel of geen zin hebben’. De oosterse danseres harmonieert alle wiskundige figuren stromend in haar bewegingen en bekommert zich niet over strakke rechtlijnige kaders, ze speelt ermee. De westerse mens zou van haar kunnen leren, de teugels van de zintuigen zo nu en dan te vieren, door te erkennen dat de werkelijkheid het verstand inderdaad te boven gaat. 

GROEI

Groei boven jezelf uit.
Groei als een bezetene.
Ontkiem, rijp aan, tast door.
Groei er aan alle kanten
ongelooflijk op los

..............................

Arthur Lava

uit de bundel Een feest van jewelste (uitgeverij Voetnoot, 2014

http://www.arthurlava.nl