Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek


LuPe nodigt uit  kennis te maken met informatie die ten grondslag ligt aan haar bestaan.

 Ludiek leren leven

Schole betekent vrijplaats in het oude Grieks, de adel ging naar school, de rest naar het werk.

Sinds de 20e eeuw mag en moet iedereen naar school, vanwege het kunnen functioneren in de maatschappij. De arbeider moet mee in de vaart der volkeren. De rijke Griekse school voor het leven verarmde echter tot nuttigheidsinstituut voor de maatschappij. 

                                   

 

 

Wat draagt onderwijs bij aan vorming van een volwaardig mens? 

We zeggen dat een kind/volwassene kan                        denken, voelen en willen.
We respecteren mensen met                                         zelfdiscipline, flexibiliteit en perspectieven. 
Op vrije mensen kun je bouwen, ze disciplineren zichzelf, zijn daarvoor niet afhankelijk van geloof of wetgeving. 

Hoe verhouden de trio's: 

 • denken -voelen - willen                                 
 • zelfdiscipline - flexibiliteit - perspectieven                                 zich tot elkaar?

Velen schreven over ieder begrip op zich. Mij is geen publicatie bekend die over de onderlinge verbanden schrijft. Ik doe hier een poging in notendop en ga graag in gesprek met mensen van werkvloer en wetenschap. 

 • Door te reflecteren over de gevolgen van je daden, ontdek je je eigen aandeel in een succes of een debacle. Dat kan leiden tot zelfcorrectie en zelfdiscipline, mits onderwijsgevenden je daarin begeleiden.
 • Door je te realiseren dat gevoelens -  gedachten komen en gaan en dat zelden mensen hetzelfde voelen en denken, besef je relativiteit. Dit kan leiden tot soepelheid, bescheidenheid  en daardoor flexibiliteit in situaties.
 • Het wilsvermogen ontwikkelen is nog altijd een vaag iets. Maar heeft voor mij alles van doen met in perspectieven geloven, die je uitdagen eraan te gaan staan.

Om dit te bereiken zijn inzicht in - en handelingsvaardigheid van de begeleider wat betreft: Ruimte -Tijd - Dynamiek voorwaarden, voor het gewenste gevolg bij de lerenden: Openheid - Betrokkenheid - Interesse. 

In De weg van de minste weerstand licht Robert Fritz zijn begrijpen toe van wilskracht vorming: welke keuzes kun jij maken, wat heb er voor over om te worden die je zijn wilt.  Reflecteren kun je leren: Jong geleerd is oud gedaan, en ouder geworden kun je het nog steeds leren.

Zij die met twee voeten op de grond blijven staan, komen geen stap vooruit.
Zij die op twee benen wandelen:

verbeelding + werkelijkheid,               het logische + niet logische                                
kunst + wetenschap,                          praktijk + theorie
dromen  + daden,                              improvisatie + ambacht;                            komen verder 

Van alles wat je aanpakt, kun je een kunstwerk maken of het nu om je kleding, maaltijd, een werkstuk, een vriendschapsrelatie of een toekomstdroom gaat. Een kunstwerk geeft een eigen kijk weer en vraagt om eigen drive, toewijding, gevoel voor schoonheid, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline.

Ludiek Leren ontwikkelt zich door samenhang van:

 • kerncompetenties van de mens 
 • kernelementen van de cultuur
 • inclusieve leerfases
 • ludieke begeleidingskwaliteiten
 • grensoverschrijdende eigenschappen van Homo Ludens

In een juiste onderlinge afstemming openen zij poorten tot de ' I' bronnen waardoor de mens meer ontwikkelt dan het bekende rationele denk - en handelingsvermogen.
Ontdekken wie je in wezen bent, wie je worden wilt, wat je doen kunt.
Maatschappelijke eisen, de tijdsgeest, je ego en/of je startpositie veroorzaken ruis. Daaraan voorbij kun jij jezelf ontmoeten en gehoor geven aan hetgeen je intrinsiek zonder applaus of beloning, wilt en kunt realiseren.

Ludiek Leren beoogt deze ontwikkelingsweg bij jongeren te doen ontwaken en vraagt begeleiders kwaliteiten van jongeren recht te doen, hun eigenheid te respecteren en te honoreren. Het vraagt ruimte te bieden aan:

 • het slimme onbewuste, het eigen wijze, het vallen en opstaan, verloren tijd om informatie te ervaren en te verwerken;
 • ​alle intelligenties (Gardner) opdat ieder eigen kwaliteiten kan demonstreren;
 • kunsttalen: dans, digi-taal, film, hand arbeid, muziek, tekenen, theater, toneel om hen, wiens intelligentie zich anders uit dan het puur verbale of krachtiger zijn in hun ludieke talen, recht van spreken te bieden.

LUDIEK LEREN

Het ludieke is moeilijk te definiëren, het laat zich niet beperken.

 • Dankzij het intensiever waarnemen, kan met zich alles verbeelden/voorstellen en speels de wereld en het leven verkennen. Die speelsheid biedt ruimte om te proberen en weer uit te gummen.
 • Voor iedereen verdwijnt de spelkwaliteit als ze niet de eigen verbeelding mogen benutten, maar binnen die van een ander (leerstof, begeleider, instructies) moeten opereren.
 • Samenspel vraagt om spelregels, maar deze ontnemen de spelers de vrijheid niet. Dankzij de spelregels is er juist vrijheid voor iedereen en kan men zich aan het experiment overgeven.
 • De vrijheid binnen spel verdwijnt voor de een bij hoge eisen, voor een ander als er niet alleen medespelers zijn maar er ook publiek is, voor iedereen als het spel gevolgen heeft voor de dagelijkse werkelijkheid.
 • Ieder kan slechts werkelijk spelend onderzoeken (en niet imiteren, of uitvoeren wat een ander wil) als dat vanuit eigen interpretaties mag gebeuren. Een alerte begeleider ziet en erkent dit, begeleidt hen als een Magic Teacher  hierin. 

LEVEN

Het gaat om het spel, niet om de knikkers

Deze uitspraak kun je gevaarlijk vinden, men kan de zin interpreteren als: doe maar alsof, dan is het al goed. Dat is natuurlijk niet het doel van onderwijs. Ludiek Leven vraagt om regelmatig jezelf in flow te brengen, zodat je inventiviteit als vanzelf stroomt en je beloont met successen.

Het spel bindt en verlost. Het boeit. (Homo Ludens 1938 p 16) Het bant, dat wil zeggen betovert,
maar dat gaat niet vanzelf en niet eenvoudig.

 zie je  eigen kleed weven