Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe  nodigt ieder uit voor zichzelf in de 21e eeuw een begaanbaar pad te banen.

Skills4de21e eeuw

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamvragen

Wat doet het me? 
Wat zegt het me?
Wat wil ik ermee?
Wat doe ik ermee?

 

Mag het ietsje meer zijn? 

Mogen jongeren het "slimmer" worden zich voorstellen en “het weten” spelen?
Op zoek naar de weerklank van maatschappelijk gewenste bekwaamheden op ieders persoonlijk leven en mogelijke reacties. 

 

Altijd zijn bovenstaande vier hamvragen in het geding bij wat je hoort, leest, ervaart, bij wat er van je gevraagd wordt. Als iemand de vragen niet positief kan beantwoorden, gebeurt er niet veel. Hooguit wordt een opgelegd format ingevuld, uitgevoerd en kan er iets worden afgevinkt in een beoordelingslijst. LuPe plaatst vraagtekens bij die kwaliteit. Reikt de houdbaarheidsdatum van het afgevinkte verder dan de cito toets of de eindstreep van het eindexamen?

Belangrijk: wat heeft het schoolse leren bijgedragen aan wie iemand wil zijn?

Hebben jongeren de relevantie ontdekt voor de samenleving en zichzelf? Hebben zij de mogelijke gevolgen van het voortborduren op het verleden (feitenkennis) voor het hier en nu kunnen onderzoeken? Ondersteunde het 'geleerde'  hun zoektocht naar zichzelf, wie ze zijn - willen zijn - willen worden? Was er voor hen wèl een houdbaarheidsdatum aan al het geëxamineerde?

We reiken hier ideeën aan.

  1. Spelen vanuit emoties, dromen, wensen, herinneringen en klachten
  2. Spelen vanuit verhalen en toneelteksten
  3. Samenspelen  en laten ontstaan wat er ontstaat.

Een overall tip
Voor ludiek spel (spel dat in het moment ontstaat en niet het eerder besprokene illustreert) is het belangrijk in de voorbereiding alleen de spelsituatie, ieders rol en de uitgangspositie te bespreken, niet de afloop van het spel. Op die manier beleven spelers en toeschouwers het spel intenser, kunnen ze elkaar verassen en kan er van alles ontstaan, dat ze eerder nog niet beseften. Wat kan ik er mee gaan ze ontdekken op de spelvloer.

Kan het ietsje meer zijn?
Er schuilt een gevaar in probleemoplossend denken. Als men niet in het dilemma kan vertoeven, te snel een situatie wil oplossen, is het gevaar groot dat men met schijnoplossingen genoegen neemt. LuPe vraagt de tijd te nemen om vanuit verschillende invalshoeken, perspectieven, kleuren en stemmingen iets te onderzoeken. Opdat men zelf geraakt wordt, anderen raakt en iets in gang zet.

Voor het basisonderwijs vind je op  Spelen vanuit Verbeelding lessuggesties voor o.a. wereld - en levensoriëntatie per duo groep in het bovenmenu. Voor het voortgezet onderwijs kun je met  Spelen is de Kunst aan de slag .

U vindt deze leerlijnen beschreven in de  zes piramiden. Naarmate de ludiek begeleider bovenstaande leerlijnen nastreeft, bereidt ze kinderen en jongeren voor op hun levensweg, parallel aan het leren functioneren in de maatschappij. Niet lineair zoals hier in beeld gebracht, eerder circulair, zichzelf herhalend of terugkerend naar een voorafgaande kwaliteit.

Bronnen voor de Skills4ede21eE  suggesties 

Ubbergen, update zomer 2018

Nieuwe suggesties zijn van harte welkom, mail ze naar LJ@ludiek-pedagogiek.eu