Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt eenieder uit tot levenskunst.

 

Welkom op de site van Ludiek Pedagogiek.


Deze site is bedoeld voor geïnteresseerden in Levenskunst, voor pedagogen, onderwijskundigen, ouders, leerkrachten, docenten, begeleiders van jong en oud.

Ludiek Pedagogiek biedt een perspectief aan het gangbare onderwijs: een richting  waarin Kunnen, Kennis, Kunde en Kunst ten dienste van Levenskunst samenkomen.
Levenskunst vraagt om authentiek zelfverantwoordelijk gedrag vanuit een zefvertrouwen dat in de loop der jaren krachtiger wordt , zodat je een eigen levensweg kunt bewandelen. 

Opvoeding en onderwijs beperken zich veelal  tot het rationele denken en het maatschappelijk functioneren, terwijl zo veel het denken te buiten gaat. Spel wijst je de weg naar bronnen van het (nog) niet weten. LuPe probeert de toegangspoorten daarvoor aan te reiken. 

Leeswijzer

Zwerf door deze site vanuit hetgeen je inspireert. Iedere stap die je gaat is een daad die je dichterbij je droom brengt en je uitdaagt de nieuwe horizon te verkennen. Het labyrint ontstond uit vijfeneertig jaar experiment met - en onderzoek in spel. LuPe vraagt een aandachtig lezer rustig stap voor stap een eigen weg te vinden en zo af en toe een stap terug te gaan om iets te doorgronden. Ze laat je kennis maken met een vrije -, intuïtieve -, speelse pedagogiek ten dienste van Levenskunst. 

De kleuren van de regenboog
waarmee de piramide speelt, symboliseren voor mij zowel de veelheid aan mogelijkheden, als de geleidelijke overgangen ertussen.

Theoretisch geinteresseerden vinden vooral informatie in het basismenu. Mijn jarenlange strijd voor spel daagde me uit spel degelijk te onderbouwen voor  'ongelovigen en onervarenen in spel' Hetgeen impulsief en intuitief ontstond in de praktijk, leerde ik later ordenen en verantwoorden.

Voortbordurend op inzichten vanuit
Lupe in beeld, LuPes doel en Ludiek Pedagogiek,
komt de totale piramide in zicht.
Zodat je van hieruit vertalingen kunt maken naar eigen levens- en werkterreinen. 

Praktijk gerichte collegae

Leun op je ervaringen opgedaan in de praktijk die je verkend hebt
via Magic teacher, Spelintermezzo, Spelcompositie, Skills4de21eE.
Zet van daaruit vervolg stappen op jouw ontwikkelingsweg .
Zodat je op den duur het geheel doorziet en 
vanuit dat bewustzijn Ludiek Pedagogisch Onderwijs kunt vormgeven.

Voor lesmateriaal op maat van kinderen van 4 tot 12, zie www.spelenvanuitverbeelding.eu, iedere duo groep krijgt van alles aangereikt. Voor jongeren in het V.O. biedt het boek Spelen is de Kunst (IT&FB 2010) praktische uitwerkingen. Voor adolescenten en ouderen: zie www.wylerbergkring.eu.

LuPe in beeld

Hier vind je beeldend materiaal over LuPe, ontwikkeld in de loop der jaren voor lezingen.
Verder kun je hier films en documentaires zien van inspirerende theaterdocenten in de praktijk. Je ziet en hoort ludiek pedagogen, die je willen inspireren. 

LuPes doel

Hier vind je overwegingen rondom het besef dat vorm vormt. Onze logica - ratio en  evenzeer onbewuste invloeden, automatisme, aannames beïnvloeden ons. LuPe vraagt om te ontwaken uit  het schemerduister van ons bestaan en onze weg wakker in de ogen te kijken. We werken hier begrippen als de androgyne mens - levenskunst en eigenwijsheid uit. Gedichten voor LuPe introduceren hen.  Eraan vooraf duiden we even de verschillende begrippen in hun doorsnee betekenis.                                                      

Ludiek Pedagogiek   

Hier vind je informatie over de basis die aan Ludiek Pedagogiek ten grondslag ligt: Homo Ludens van Huizinga, enkele begrippen uit het gedachtegoed van Merleau Ponty, enkele Reformpedagogen die ruimte creëerden voor een meer pedagogische aanpak van het onderwijs en we bespreken het kwintet van LuPe. 

LuPes Piramide

In drie stappen onderbouwen we LuPe's Piramide.

Lidwine Janssens

Persoonlijke informatie en informatie over  lezingen en workshops.
In het colofon de bronnen van gebruikte illustraties. 
Contact: reacties, nieuw aanbod van eigen materiaal en vragen zijn welkom.

Magic Teacher

Docentkwaliteiten zijn ontelbaar. We bespreken enkele cruciale en geven hiermee inzicht door aan de volgende generatie Magic Teachers. 

Spelintermezzo

Hier vind je enkele speelse startmogelijkheden ter introductie of onderzoek van leerstof. 

Spelcomposities

Hier vind je lessenseries gecomponeerd voor Basis - en Voortgezet Onderwijs en een toelichting op het wat en hoe.  

Skills4de21eE

Hier vind je concrete suggesties over het bekwaam leren functioneren in de 21e eeuw. Hoe doe je dat, wat en wie kan je daarin ondersteunen. 

FAQ

In de kantlijn vind je antwoorden op gestelde vragen.
Aanvullingen, correcties en verrijkende opmerkingen zijn van harte welkom   

De inspirerende tekeningen in de kop zijn veelal van Joep Betrams, hij illustreerde zeer to the point mijn eerste boek: Het Rijk Verbeelding met als ondertitel: geef het terug aan de kinderen. En gaf me toestemming voor hergebruik. Zie voor verantwoording van illustraties in  korte films en elders het colofon    

Ubbergen, update winter 2018