Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt eenieder uit tot levenskunst.

 

Welkom op de site van Ludiek Pedagogiek.


Deze site is bedoeld voor geïnteresseerden in Levenskunst, voor pedagogen, onderwijskundigen, ouders, leerkrachten, docenten, begeleiders van jong en oud.

  • Voor studieus ingestelden collegae is met name het hoofdmenu bedoeld. Mijn jarenlange strijd voor spel daagde me uit spel degelijk te onderbouwen voor 'ongelovigen en onervarenen in spel'
  • Voor praktijk gerichte collegae die durven gelovern en zelf ervaren, is met name het bovenmenu bedoeld.

Ieder eigenWijs een eigen reis 

Ludiek Pedagogiek biedt een eigentijdse bodem aan het gangbare onderwijs in de 21e eeuw:een manier van leren, waarin Kunnen, Kennis, Kunde en Kunst ten dienste van Levenskunst samenkomen.
Eigentijds omdat opvoeding en onderwijs zich tot nog toe veelal beperken tot het rationele, terwijl zo veel  het rationele te buiten gaat. LuPe probeert de toegangspoorten daarvoor aan te reiken.

Ludiek

Ludiek is afgeleid van Homo Ludens van Johan Huizinga (1938 - in meer dan 20 talen vertaald) en betekent Speels.

Pedagogiek

Tak van wetenschap die de opvoeding van kinderen en jongeren bestudeert en onderzoekt welke effecten specifieke opvoedkundige handelingen hebben. 

Agogiek

Leer van veranderingsprocessen bij mensen met betrekking tot intermenselijke relaties en relatievorming.

Ludiek Pedagogiek

LuPe wil pedagogische en agogische  aspecten verenigen in het streven naar Levenskunst, door een speelse experimenterende houding te ontwikkelen bij ieder zelf en bij anderen, opdat we soepel van lichaam en geest zijn, worden en blijven. Ludiek Pedagogiek put het ludieke uit de bron van alle cultuur en beoogt, evenals het Grieks klassieke onderwijs en het Bildungs streven, het leven zelf tot kunst te verheffen parallel aan het leren functioneren in de maatschappij. 

De kleuren van de regenboog
symboliseren voor mij zowel de veelheid aan mogelijkheden, 
als de geleidelijke overgangen ertussen.

LuPe = samentrekking van Ludiek & Pedagogiek

De wolf was het eerste dier, dat door mensen werd gedomesticeerd.
Ze vraagt ons anno de 21e eeuw, of wij weer thuis willen komen.
Het huis van de ongedeelde bronnen van onbewust en bewust weten.

De gedichten hier en daar op de site beogen vanuit die intentie de lezer te inspireren tot korte momenten van stilte en reflectie. Ze tillen de taal uit boven het logische en laten de lezer vertoeven in het lyrische.Voor mij nadert het lyrische de hoogste wijsheid zoals Huizinga beschrijft.

LuPe nodigt uit

Door de bomen het bos te zien.
De vele bomen die op de site staan hebben een jarenlange groeitijd achter zich.
Ze vormen nu in samenhang dit bos aan informatie.

Leun tegen de boom die je verkend hebt en 
zoek van daaruit een volgende boom op. 
Op den duur ga je het geheel doorzien.

Vertrouwd de weg vinden door het bos kan via de vele onderlinge verwijzingen.
Dat vraagt rustige aandacht zodat in de loop der tijd jij je eigen spoor trekken kunt. 

De theoretisch geïnteresseerden vinden vooral informatie in het hoofdmenu.
Mensen van de praktijk kunnen met concreet materiaal uit het menu boven de handen uit de mouwen steken. Voor lesmateriaal op maat van kinderen, zie www.spelenvanuitverbeelding.eu, iedere duo groep krijgt van alles aangereikt.
Voor jongeren biedt Spelen is de Kunst (IT&FB 2010) praktische uitwerkingen.
Voor adolescenten en ouderen: zie www.wylerbergkring.eu.

Inspirerende bronnen voor LuPe:

  • Niet het verstand maar het voorstellingsvermogen schiet te kort Günther Anders, een artikel in de Groene Amsterdammer eind jaren zeventig.
  • Homo Ludens van Johan Huizinga,
  • Publicaties van Lev Vygotsky,  Mihaly Csikszentmihalyi, Victor Turner en Maurice Merleau Ponty,

Ze hielpen me spel te verantwoorden als leerweg voor cultuureducatie, als toegangspoort tot levenskunst.

  • De inspirerende tekeningen in de kop zijn veelal van Joep Betrams, hij illustreerde zeer to the point mijn eerste boek: Het Rijk Verbeelding met als ondertitel: geef het terug aan de kinderen. En gaf me toestemming voor hergebruik. Zie voor verantwoording van illustraties in  korte films en elders het colofon

Ubbergen, update zomer 2016