Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt eenieder uit tot levenskunst.

 

Welkom op de site van Ludiek Pedagogiek

Onderwijs heeft ieder aan den lijve ervaren.
Didactiek is een vertrouwd begrip: stappen zetten vanuit de leerstof.
Mathetiek vertrekt vanuit de lerenden: hoe ontstaan inzichten en vaardigheden?  

Hoe kun je onderwijs  genieten. Hoe kun je het curriculum dat de maatschappij voorschrijft al spelend verkennen en daardoor tegelijkertijd jezelf ontdekken in interactie met anderen? 

                         ‘ Wat je leuk vindt om te doen,
                            ervaar je als zinvol. 
                           Dan komt het cognitieve stuk als vanzelf aan de orde.’      Paul de Blot

Ontwikkel je van Toptotteen Totaal via onontgonnen terreinen vooraf aan het redenerend weten - voorbij het dwangmatig willen en achter 'dat voel ik zo'.

Wat zegt het mij, wat doet het mij, wat kan ik ermee, wat wil ik ermee? 

De kleuren van de regenboog symboliseren de veelheid aan mogelijkheden en de geleidelijke overgangen ertussen.

Leeswijzer

  • Theoretisch geïnteresseerden vinden informatie in het basismenu. Via LuPes doel en Ludiek Pedagogiek, komt LuPes Piramide in zicht.
  • Praktijk gerichte collegae vinden informatie in het bovenmenu. Leun op je praktijkervaringen, via vervolg stappen in theorie en praktijk, ga je het geheel doorzien en kun je Ludiek Pedagogisch Onderwijs vormgeven. Meer praktijkmateriaal voor Basisonderwijs vind je op  Spelen vanuit verbeelding, voor V.O. onderbouw op  Spelen is de Kunst 

De inzichten die hier staan hebben een jarenlange groeitijd achter zich. Ze nodigen je uit door de bomen het bos te zien. Leun tegen de ene boom die je verkend hebt en zoek van daaruit een volgende boom op. De onderlinge verwijzingen tussen theorie en praktijk beogen verbanden te tonen. Op den duur ga je het geheel doorzien, het vraagt aandacht om je eigen spoor te trekken. Ga stapvoets, doe zo af en toe een stap terug om iets te doorgronden. 

Basismenu

Spelenderwijs wijzer

Mijn ervaringen met spel binnen onderwijs die me overtuigden mijn onderwijzeresse bestaan te verrruilen voor spel consulent vanuit het besef dat vorm vormt.  

Ludiek Pedagogiek   

Aspecten die aan Ludiek Pedagogiek ten grondslag liggen zoals: Pedagogiek, Homo Ludens, het voorstellingsvermogen, de samenhang van het bewuste en onbewust weten, de androgyne mens. 

LuPes Piramide

In vijf stappen onderbouwen we LuPe's Piramide.

Lidwine Janssens

Persoonlijke informatie en de mogelijkheid van lezingen. Een colofon, een oproep tot vervolgonderzoek en contactmogelijkheid.

Bovenmenu

Magic Teacher

We bespreken cruciale docentkwaliteiten om inzicht door te geven aan volgende generaties Magic Teachers. 

Spelintermezzo

Speelse starters, ter introductie of onderzoek van leerstof en afwisseling van het strikte leren. 

Skills4de21eE

Spelsuggesties rondom dromen, wensen, klachten voor het leren functioneren in de 21e eeuw. 

Kantlijn: FAQ

In de kantlijn vind je soms antwoorden, soms ligt een samen doorzoeken en denken meer voor de hand.

Aanvullingen, correcties en verrijkende opmerkingen zijn van harte welkom   

De inspirerende tekeningen in de kop zijn veelal van Joep Bertrams, hij illustreerde zeer to the point mijn eerste boek: Het Rijk Verbeelding met als ondertitel: geef het terug aan de kinderen. Hij gaf me toestemming voor hergebruik. Zie voor verdere verantwoording van illustraties op site en in de films het colofon    

Lidwine Janssens

Ubbergen, update zomer 2019