Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt eenieder uit tot levenskunst.

 

Welkom op de site van Ludiek Pedagogiek

Deze site is bedoeld voor leerkrachten - docenten - begeleiders van jong en oud, voor pedagogen - onderwijskundigen - ouders, kortom geïnteresseerden in Levenskunst.

Wat biedt deze site?

Pedagogische beginselen om de mens van Toptotteen Totaal te ontwikkelen.
Vooraf aan het redenerend weten - voorbij het dwangmatig willen of voorbijgaande betrokkenheid, liggen onontgonnen terreinen.
 

Didactiek is een vertrouwd begrip voor leraren: stappen zetten vanuit de leerstof. Mathetiek vertrekt vanuit de lerenden: hoe ontstaan inzichten en vaardigheden bij lerenden? Mathetiek laat begeleiders ontdekken hoe jongeren onderwijs kunnen genieten. Hoe z/hij het curriculum dat de maatschappij voorschrijft al spelend kunnen verkennen en daardoor tegelijkertijd zichzelf ontdekken in interactie met anderen. In  Ludiek leren Leven  bespreek ik de mogelijkheid om een leerproces, zodanig te benutten dat het kan leiden tot het weven van eigen reiskledij voor je levensweg.

Hoe realiseer je Ludiek Pedagogiek?

Vanuit reflectie op mijn  ervaringen ontwikkelde zich de samenhang tussen vijf cruciale kwintetten. Vanuit de vijf kwintetten besef je in welke mate je ze alle vijf honoreert.
In magic teacher en het praktijkmateriaal in het bovenmenu, lees je hoe je ieder kwintet kunt honoreren en concreet op de werkvloer realiseert. 

                         ‘ Wat je leuk vindt om te doen,
                            ervaar je als zinvol. 
                           Dan komt het cognitieve stuk als vanzelf aan de orde.’
     Paul de Blot

Hoe het ludieke in Basisonderwijs en Onderbouw Voortgezet Onderwijs gerealiseerd kan worden, komt in beeld op: Spelen vanuit verbeelding en Spelen is de Kunst en in het bovenmenu, zie leeswijzer hieronder.

Waarom?

Ludiek Pedagogiek biedt het gangbare onderwijs een perspectief: een richting  waarin  Kunnen, Kennis, Kunde en Kunst ten dienste van Levenskunst samenkomen.
Levenskunst vraagt om authentiek zelfverantwoordelijk gedrag vanuit een zelfvertrouwen dat in de loop der jaren krachtiger wordt, zodat ieder een eigen levensweg kan inslaan. Het accent ligt op inzicht in het waartoe.

Waartoe?

Opvoeden is meer dan een door de maatschappij gewenste vorm en beperkt zich niet tot rationeel redeneren en je leren gedragen. Onze vermogens gaan het redeneren te buiten. LuPe wijst een weg naar bronnen van het (nog) niet weten, die mee mogen spelen in ieders ontwikkeling. Terugkerende vragen: wat zegt het mij, wat doet het mij, wat kan ik ermee, wat wil ik ermee? 

Hoe verken je deze site?

De site is  niet lineair, baan je vanuit eigen interesse en/of bovenstaande vragen een eigen weg. Surf vanuit hetgeen je inspireert, wat je wilt verkennen en ga verder. De vele inzichten die hier staan hebben een jarenlange groeitijd achter zich. Ze vormen nu in samenhang dit bos aan informatie en nodigen je uit door de bomen het bos te zien. Leun tegen de boom die je verkend hebt en zoek van daaruit een volgende boom op. De vele verwijzingen tussen theorie onderling en theorie en praktijk beogen verbanden te tonen. Op den duur ga je het geheel doorzien, het vraagt aandacht om je eigen spoor te trekken. Ga stapvoets en doe zo af en toe een stap terug om iets te doorgronden. Maak kennis met een vrije -, intuïtieve -, ludieke pedagogiek ten dienste van Levenskunst. 

De kleuren van de regenboog symboliseren de veelheid aan mogelijkheden en de geleidelijke overgangen ertussen.

Leeswijzer

  • Theoretisch geïnteresseerden vinden informatie in het basismenu. Via LuPes doel en Ludiek Pedagogiek, komt LuPes Piramide in zicht.
  • Praktijk gerichte collegae vinden informatie in het bovenmenu. Leun op je praktijkervaringen, via vervolg stappen in theorie en praktijk, ga je het geheel doorzien en kun je Ludiek Pedagogisch Onderwijs vormgeven. Meer praktijkmateriaal voor Basisonderwijs vind je op  Spelen vanuit verbeelding, voor V.O. onderbouw op  Spelen is de Kunst 

Wat - Waarom - Waartoe

Basismenu

LuPes doel

Hier vind je overwegingen rondom het besef dat vorm vormt. Onze logica - ratio - onbewuste invloeden, automatisme, aannames; beïnvloeden ons. We werken hier begrippen als de androgyne mens - levenskunst en eigenwijsheid uit. Gedichten voor LuPe introduceren enkele streefdoelen.                                                        

Ludiek Pedagogiek   

Hier vind je informatie over de basis die aan Ludiek Pedagogiek ten grondslag ligt: Homo Ludens van Huizinga, we staan stil bij het voorstellingsvermogen en het ludiek leren. 

LuPes Piramide

In vijf stappen onderbouwen we LuPe's Piramide.

Lidwine Janssens

Persoonlijke informatie en de mogelijkheid van  lezingen en workshops.
In het colofon de bronnen van gebruikte illustraties. 
Oproep tot vervolgonderzoek van LuPe
Contact: reacties, nieuw aanbod van eigen materiaal en vragen zijn welkom.

Hoe

Bovenmenu

Magic Teacher

Docentkwaliteiten zijn ontelbaar. We bespreken enkele cruciale en geven hiermee inzicht door aan de volgende generatie Magic Teachers. 

Spelintermezzo

Hier vind je enkele speelse startmogelijkheden, ter introductie of onderzoek van leerstof en afwisseling van het strikte leren. 

Spelcomposities

Hier vind je  uitgewerkte lessenseries gecomponeerd rondom een verhaal, een thema, een kunstperiode voor Basis - en Voortgezet Onderwijs: Onderbouw en Bovenbouw en met toelichting op het wat en hoe.  

Skills4de21eE

Hier vind je samenspelsuggesties rondom dromen, wensen, klachten om voor het leren functioneren in de 21e eeuw. Hoe doe je dat, wat en wie kan je daarin ondersteunen. 

Meer concreet materiaal voor

Basisonderwijs: Spelen vanuit verbeelding
Voortgezet onderwijs: Spelen is de Kunst.

Alle drie de sites zijn in de loop van vijf en veertig jaar werken ontstaan in publicaties voor Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en H.B.O docent opleidingen. In de laatste jaren heb ik alles in onderlinge afstemming digitaal verwerkt.

Kantlijn: FAQ

In de kantlijn vind je soms antwoorden, soms ligt een samen doorzoeken en denken meer voor de hand.

Aanvullingen, correcties en verrijkende opmerkingen zijn van harte welkom   

De inspirerende tekeningen in de kop zijn veelal van Joep Bertrams, hij illustreerde zeer to the point mijn eerste boek: Het Rijk Verbeelding met als ondertitel: geef het terug aan de kinderen. Hij gaf me toestemming voor hergebruik. Zie voor verdere verantwoording van illustraties op site en in de films het colofon    

Lidwine Janssens

Ubbergen, update zomer 2018